Egzamin centralny

 • U W A G A   S T U D E N C I !

   

  Centrum Języków  Obcych informuje, że  3 czerwca  2017 roku -  sobota, godz. 9.00 w salach  CJO Gm B poziom 300,  odbędzie  się  egzamin centralny na  poziomach:

  z  języka  angielskiego

  • B2 - upper-intermediate
  • C1 -  advanced

  z języka niemieckiego

  • B1

  z języka  hiszpańskiego

  • A2

  z języka francuskiego

  • A2

   

  Egzamin  nie  jest  obowiązkowy.

  Do egzaminu  mogą  przystąpić  wszyscy  chętni  studenci.

  Na  życzenie  studenta informacja  o  zdanym  egzaminie zostanie  wpisana  do  suplementu  do  dyplomu. Uzyskane zaświadczenie o stopniu znajomości języka może  być  przydatne np. dla studentów starających się o praktyki za granicą oraz dla absolwentów uczelni poszukujących pracy.

  Przykładowe  testy można  znaleźć na  naszej  stronie  internetowej --> TUTAJ

   

  Opłata zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 63/2008 z dnia 17.12.2008 wynosi  100,- zł, płatne  na  konto: BZ WBK SA  93 1090 1098 0000 0001 2023 3669

  Opłata za  egzamin końcowy z   języka [podać jaki] (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski)

  Centrum Języków  Obcych    Nr zadania: 017834

  Opłatę  proszę uiścić  do  26 maja 2017 r.

   

   Termin zapisów na  egzamin:

   do 25.05. 2017 w  sekretariacie  CJO, p.  309  Gm B

  lub e-mail   logos@pg.gda.pl (nazwisko i imię, wydział, rok, nr indeksu)