Dyżury lektorów podczas wakacji / Consultation hours during summer holiday: 01.07.2019 – 06.09.2019

 

DYŻURY / CONSULTATION

 

Dyżury odbywają się w pokoju lektorów - s. 307, gmach B

Consultation take place at the staff room – room 307, Building B