Egzamin ACERT 18 czerwca 2019 r.

 

Egzamin centralny ACERT odbędzie się 18 czerwca 2019 r. dla kierunków:

Egzamin obowiązkowy

  • Zielone Technologie i Monitoring II sem.
  • Matematyka IV sem.

Egzamin nieobowiązkowy (dla chętnych)

  • Elektrotechnika (EiA), IV sem.
  • Automatyka i Robotyka (EiA) , IV sem.
  • Zarządzanie Inżynierskie, VI sem.
  • Analityka Gospodarcza, VI sem.(stary program od 2016/17)
  • Analityka Gospodarcza IV sem. (nowy program, od  2017/18)

 

Część pisemna, 18.06.2019 r.:

8.30 – 9.00     rejestracja studentów i zajęcie miejsc w wyznaczonych salach,

9.00 – 11.00    egzamin pisemny,

 

Część ustna, 24 – 26.06.2019 r.