Plan zajęć oraz zmiany lektorów

  • W zakładce Plany zajęć/studia stacjonarne zamieszczony został wstępny plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 oraz lista grup w których nastąpiła zmiana lektorów języka.

    W planie mogą pojawić się zmiany, które w pierwszej kolejności będą nanoszone w planie wywieszonym w gablocie znajdującej się na poziomie 300 gmachu B.