Plan zajęć oraz zmiany lektorów

W zakładce Plany zajęć/studia stacjonarne zamieszczony został wstępny plan zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 oraz lista grup w których nastąpiła zmiana lektorów języka.

W planie mogą pojawić się zmiany, które w pierwszej kolejności będą nanoszone w planie wywieszonym w gablocie znajdującej się na poziomie 300 gmachu B.