Dyżur  lektorów  w  sesji  poprawkowej 2018/2019

07.09.2019 – 15.09.2019

Dyżury

Wyniki końcowe egzaminu ACERT (część pisemna oraz ustna):

WYNIKI EGZAMINU

 

Osoby które uzyskały:

 • Minimum 55% z części pisemnej
 • Minimum 55% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT po uiszczeniu opłaty 25 zł.

 

Osoby które zdawały egzamin na poziomie C1 i uzyskały:

 • 50-54% z części pisemnej
 • 50-54% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT zaświadczający o zdaniu egzaminu ACERT na poziomie B2. Również obowiązuje opłata 25 zł.

 

Dane do przelewu:

kwota:  25 zł

wpłata dla:  Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

numer konta:  93 1090 1098 0000 0001 2023 3669

tytułem:  za certyfikat ACERT, nr zadania 017834

 

UWAGA – kierunki dla których egzamin jest obowiązkowy!!!

Osoby które uzyskały:

 • 50-54% z części pisemnej
 • 50-54% z części ustnej

otrzymują ocenę „dostateczną” na zakończenie lektoratu (wpis do MojaPG) ale nie mają możliwości uzyskania certyfikatu ACERT.

 

Osoby które uzyskały:

 • poniżej 50% z części pisemnej

przystępują do egzaminu w sesji poprawkowej 09 września 2019 r., godz. 9:00, sale CJO, gmach B.

 

Osoby które uzyskały:

 • powyżej 50% z części pisemnej
 • poniżej 50% z części ustnej

w sesji poprawkowej przystępują tylko do egzaminu ustnego 09 września 2019 r., godz. 12:00, sale CJO, gmach B.

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących terminów wrześniowych pojawi się na stronie CJO na początku września.

 

Zapisy na egzaminy poprawkowe – do 12 lipca 2019 r., w sekretariacie CJO, pok. 309, gmach B lub mailem na adres: logos@.pg.edu.pl.

 

Wyniki części pisemnej egzaminu ACERT (wszystkie osoby zdające egzamin):

WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ

 

Osoby które osiągnęły wynik minimum 50% z części pisemnej, przystępują do części ustnej egzaminu wg harmonogramu:

HARMONOGRAM EGZAMINU USTNEGO

 

Osoby które uzyskają:

 • Minimum 55% z części pisemnej
 • Minimum 55% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT po uiszczeniu opłaty 25 zł.

 

Osoby które zdawały egzamin na poziomie C1 i uzyskają:

 • 50-54% z części pisemnej
 • 50-54% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT zaświadczający o zdaniu egzaminu ACERT na poziomie B2. Również obowiązuje opłata 25 zł.

 

Dane do przelewu:

kwota:  25 zł

wpłata dla:  Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

numer konta:  93 1090 1098 0000 0001 2023 3669

tytułem:  za certyfikat ACERT, nr zadania 017834