Analityka Gospodarcza - wybór języka

Analityka Gospodarcza I sem, I st w języku polskim oraz Analityka Gospodarcza I sem, II st w języku angielskim - wybór języka
 
Osoby, które jeszcze nie zapisały się na zajęcia lektoratowe
w  czwartek 16:45-18:15 proszone są o bezpośredni kontakt z lektorem prowadzącym:
j. hiszpański - mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz ewa.jurkiewicz@pg.edu.pl
j. rosyjski - mgr Zoja Giruć zojgiruc@pg.edu.pl
j. niemiecki-  mgr Anna Soczyńska anna.soczynska@pg.edu.pl

Powstanie grupy lektoratowej uzależnione jest od ilości zgłoszeń na dany język.