Certyfikat ACERT - opłata

 

Osoby które zaliczą egzamin ACERT uzyskując:

  • minimum 55% za część pisemną

oraz

  • minimum 55% za część ustną

 

Mają możliwość otrzymania certyfikatu ACERT, po uiszczeniu opłaty:

  • studenci, doktoranci, pracownicy PG:

kwota:  25 zł

  • osoby spoza PG:

kwota: 100 zł

 

wpłata dla:  Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

numer konta:  93 1090 1098 0000 0001 2023 3669

tytułem:  za certyfikat ACERT, nr zadania 017834

 

Opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora 12/2019 z dnia 09 maja 2019 r.