Egzamin ACERT – dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W dniu 23.06.2020 w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

Egzamin przeprowadzony zostanie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

W celu zapisania się na egzamin pisemny proszę uzupełnić tabelę i odesłać ją do dnia 05.06.2020 na adres edyta.slaska@pg.edu.pl .

ŚCIĄGNIJ TABELĘ