Egzamin ACERT dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

W dniu 22.06.2021 w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej odbędzie się egzamin ACERT z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

Egzamin przeprowadzony zostanie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

W celu zapisania się na egzamin pisemny proszę uzupełnić tabelę i odesłać ją najpóźniej do dnia 08.06.2021 na adres edyta.slaska@pg.edu.pl .