Egzamin obowiązkowy z języka angielskiego dla grup kończących lektorat – 29.01.2021

Ważne Informacje

  1. Egzamin będzie odbywał się na uczelnianej platformie eNauczanie PG.
  2. Wszyscy studenci muszą zalogować się na stronę wybranego wcześniej egzaminu w dniach  27-28.01.2021 r.

EGZAMIN  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO,  POZIOM B2, godz. 10.00

 

 

KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN

 

 

HASŁO

DOSTĘPU

WILIiŚ, Geodezja i kartografia, s. V

WILIiŚ, Geodezja i kartografia - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

geob221

WILIiŚ, Transport, s.V

WILIiŚ, Transport, s.V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

transb221

WFTiMS, Fizyka Techniczna, s. V

WFTiMS, Fizyka Techniczna, s. V- Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

fizykb221

WFTiMS, Nanotechnologia, s.V

WFTiMS, Nanotechnologia, s.V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

nanob221

WETI, Elektronika i Telekomunikacja, s. V

WETI, Elektronika i Telekomunikacja, s. V- Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

elektrob221

WETI, Informatyka, s.V

WETI, Informatyka, s.V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

inforb221

WETI, Automatyka i Robotyka +IB, s. V

WETI, Automatyka i Robotyka +IB, s. V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

automatb221

WM, Mechanika i Budowa maszyn  + Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, s. V

WM, Mechanika i Budowa maszyn  + Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, s. V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

mechb221

WM, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna + Mechatronika, s.V

WM, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna + Mechatronika, s.V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

medb221

Energetyka PL, kierunek międzywydziałowy, s.V

Energetyka PL, kierunek międzywydziałowy, s.V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

energb221

Energetyka ENG, kierunek międzywydziałowy, s. III

WM, Design and Production Engineering, s.V

Energetyka ENG, kierunek międzywydziałowy, s. III

WM, Design and Production Engineering, s.V - Egzamin z języka angielskiego B2 – 29.01.2021

engb221

 

 

 

EGZAMIN  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO,  POZIOM C1, godz. 11.00

 

 

KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN

 

 

HASŁO

DOSTĘPU

WILIiŚ, Geodezja i kartografia, s. V

WILIiŚ, Geodezja i kartografia, s. V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1geo21

WILIiŚ, Transport, s.V

WILIiŚ, Transport, s.V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1trans21

WFTiMS, Fizyka Techniczna, s. V

WFTiMS, Fizyka Techniczna, s. V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1fizy21

WFTiMS, Nanotechnologia, s.V

WFTiMS, Nanotechnologia, s.V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1nano21

WETI, Elektronika i Telekomunikacja, s. V

WETI, Elektronika i Telekomunikacja, s. V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1elektro21

WETI, Informatyka, s.V

WETI, Informatyka, s.V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1infor21

WETI, Automatyka i Robotyka +IB, s. V

WETI, Automatyka i Robotyka +IB, s. V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1autom21

WM, Mechanika i Budowa maszyn  + Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, s. V

WM, Mechanika i Budowa maszyn  + Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, s. V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1mech21

WM, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna + Mechatronika, s.V

WM, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna + Mechatronika, s.V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1medy21

Energetyka PL, kierunek międzywydziałowy, s.V

Energetyka PL, kierunek międzywydziałowy, s.V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1energo21

Energetyka ENG, kierunek międzywydziałowy, s. III

WM, Design and Production Engineering, s.V

Energetyka ENG, kierunek międzywydziałowy, s. III

WM, Design and Production Engineering, s.V - Egzamin z języka angielskiego C1 – 29.01.2021

c1engm21

 

1. Egzamin będzie trwał:

  • poziom B2: 90 min
  • poziom C1: 100 min

2. Egzamin będzie się składał z następujących komponentów:

  • Quiz sprawdzający znajomość gramatyki
  • Quiz sprawdzający znajomość słownictwa ogólno-inżynierskiego
  • Praca pisemna (Raport lub Email formalny).

3. Zdający muszą wykonać dwa quizy i przesłać poprzez stronę zadania egzaminacyjnego napisany przez siebie tekst użytkowy. Po upływie wyznaczonego czasu przesłanie zadania stanie się niemożliwe. Studenci, którzy nie prześlą swojej pracy, otrzymają ocenę niedostateczną.

4. Treść zadania pisemnego zostanie wyświetlona w momencie rozpoczęcia się tej części egzaminu – proszę pamiętać o odświeżeniu ekranu.

5. Tekst będzie można napisać w edytorze online widocznym po wejściu w zadanie egzaminacyjne lub przysłać w pliku pdf przez stronę zadania egzaminacyjnego.

6. Przesłany tekst zostanie sprawdzony programem antyplagiatowym.

7. W razie problemów technicznych należy zadzwonić pod numer 583472308.