Egzamin poprawkowy z języka obcego – 15.02.2021

Ważne Informacje

  1. Egzamin będzie odbywał się na uczelnianej platformie eNauczanie PG.
  2. Wszyscy studenci muszą zalogować się na stronę wybranego wcześniej egzaminu w dniach 8-12.02.2021 r.

 

 

             EGZAMIN

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN

 

  HASŁO DOSTĘPU

GODZINA EGZAMNU W DNIU 15.02.2021

Język angielski

Poziom B2

Wszystkie kierunki

Egzamin poprawkowy z jęz. angielskiego B2 - 15.02.2021

poprb221

10.00

Język angielski

Poziom C1

Wszystkie kierunki

Egzamin poprawkowy z jęz. angielskiego C1 - 15.02.2021

c1popr21

11.00

 

3. Egzamin będzie trwał:

  • poziom B2: 90 min
  • poziom C1: 100 min

4. Egzamin będzie się składał z następujących komponentów:

  • Quiz sprawdzający znajomość gramatyki
  • Quiz sprawdzający znajomość słownictwa ogólno-inżynierskiego
  • Praca pisemna (Raport lub Email formalny).

5. Zdający muszą wykonać dwa quizy i przesłać poprzez stronę zadania egzaminacyjnego napisany przez siebie tekst użytkowy. Po upływie wyznaczonego czasu przesłanie zadania stanie się niemożliwe. Studenci, którzy nie prześlą swojej pracy, otrzymają ocenę niedostateczną.

6. Treść zadania pisemnego zostanie wyświetlona w momencie rozpoczęcia się tej części egzaminu – proszę pamiętać o odświeżeniu ekranu.

7. Tekst będzie można napisać w edytorze online widocznym po wejściu w zadanie egzaminacyjne lub przysłać w pliku pdf przez stronę zadania egzaminacyjnego.

8. Przesłany tekst zostanie sprawdzony programem antyplagiatowym.

9. W razie problemów technicznych należy zadzwonić pod numer 583472308.

 

Dyrekcja CJO