Egzamin

Egzamin  ACERT odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w siedzibie CJO  (Gmach B, trzecie piętro)

Egzamin jest obowiązkowy dla kierunków:

  • Fizyka Techniczna V sem
  • Nanotechnologia V sem
  • Chemia Budowlana III sem 

Część pisemna, 30.01.2020 r.

8.30 – 9.00     rejestracja studentów i zajęcie miejsc w wyznaczonych salach,

9.00 – 11.00    egzamin pisemny,

 

Część ustna, 03-04.02.2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem egzaminu ACERT:

  • Student zobowiązany jest przybyć na egzamin 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.
  • Przed egzaminem sprawdzane są dane osobowe kandydata na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis (nieścieralne).
  • W sali egzaminacyjnej niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Osoby, które podczas egzaminu komunikują się z innymi kandydatami lub korzystają z niedozwolonych materiałów lub środków, zostaną usunięte z sali, a ich egzamin zostanie unieważniony.
  • Student może wnieść na salę jedynie: długopis, dokument tożsamości ze zdjęciem, wodę niegazowaną w przezroczystej butelce. Pozostałe rzeczy należy pozostawić w miejscu wskazanym przez organizatora. Wyłączone telefony komórkowe, zegarki elektroniczne, słuchawki, itp. należy zostawić w torebce/torbie lub zdeponować u egzaminatora.
  • Student, który spóźni się na egzamin, nie może wejść na salę po rozpoczęciu części słuchowej.

 

Cała treść Regulaminu znajduje sie na stronie CJO, tutaj.

 

Wyniki części pisemnej oraz harmonogram części ustnej, a także ostateczne wyniki egzaminu, będą zamieszczane na stronie CJO w aktualnościach.

 

Życzymy powodzenia na egzaminie!