Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

W ramach pierwszych zajęć studenci rozpoczynający lektorat proszeni są o wykonanie Placement testu [INFORMACJA O PLACEMENT TEŚCIE]. Po utworzeniu grup odpowiadających poziomowi językowemu, pierwsze zajęcia zostaną uzupełnione o pozostałe materiały na platformie eNauczanie.