KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

W związku z  wprowadzeniem obowiązkowego egzaminu z  języka obcego Centrum Języków  Obcych  PG proponuje  studentom możliwość podniesienia kompetencji językowych na  dodatkowym, odpłatnym kursie przygotowującym do egzaminu na  poziomie B2

W roku akademickim  2019/2010 kurs będzie obejmował 40 godzin lekcyjnych. Koszt kursu 12,- zł za  godzinę przy ilości  12-15 osób w  grupie. Całkowity  koszt kursu na  1 uczestnika wyniósłby 480,- zł

Zapisy : sekretariat CJO p. 309 Gmach B w  godz. 8.00-15.00 lub e-mail logos@pg.edu.pl

(nazwisko i imię, nr albumu; wydział/kierunek, semestr)