Olimpiada Języka Niemieckiego

XV Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

Zapraszamy studentów, doktorantów   kierunków technicznych studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uzyskujących tytuł inżyniera do wzięcia udziału w Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Pierwszy etap odbędzie się  w czwartek, 28.11.2019  , o godzinie  15.30 – 17.00  w Centrum Języków Obcych, Gmach B.

Organizatorem XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych jest Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Zespół Lektorów Języka Niemieckiego.

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie  CJO do dnia 25.11.2019 do godziny 13.00.

Zgłaszać się też można drogą mailową do koordynatora.

Dla Laureatów XV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych przewidziano wiele atrakcyjnych nagród. 

Finał odbędzie się 15 maja 2020 w siedzibie SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Szczegółowe informacje opublikowane są na  stronie internetowej w zakładce Olimpiady.

Koordynator:

mgr Anna Soczyńska -  anna.soczynska@pg.edu.pl