Placement test dla grup rozpoczynających lektorat z języka obcego - semestr letni 2021

UWAGA!!! WSZYSCY studenci rozpoczynający naukę języka obcego w CJO podchodzą do obowiązkowego testu poziomującego z języka angielskiego, na podstawie którego przydzieleni zostaną do odpowiedniej grupy lektoratowej. Ważne jest, aby test został wykonany samodzielnie i odzwierciedlał aktualny stan wiedzy, dzięki temu praca w grupie lektoratowej pozwoli na rozwój umiejętności i osiągnięcie kolejnego stopnia znajomości języka. Test należy wykonać w dniu pierwszych planowych zajęć z języka obcego na uczelnianej platformie eNauczanie PG. W przypadku wyboru innego języka niż angielski także istnieje konieczność wykonania testu poziomującego z języka angielskiego a następnie pobrania i uzupełnienia TABELI [POBIERZ TABELĘ], w której należy zadeklarować wybrany język. Tabelę należy odesłać  na adres edyta.slaska@pg.edu.pl . Powstanie grup lektoratowych z innego języka niż angielski uzależnione jest od liczby chętnych.

INFORMACJA O NAUCE JĘZYKA INNEGO NIŻ ANGIELSKI

Studia I stopnia  stacjonarne – LEKTORAT KOŃCZY SIĘ OBOWIĄZKOWYM EGZAMINEM NA POZIOMIE B2

KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

HASŁO DOSTĘPU

JĘZYK

OPIEKUN KIERUNKU ODPOWIEDZIALNY ZA PLACEMENT

Gospodarka Przestrzenna IV sem.

(WA)

Placement Gospodarka Przestrzenna IV sem.

plgp1

Tylko język angielski

mgr M. Adamczyk

madamczy@pg.edu.pl

Transport II sem.

(WILIŚ)

Placement Transport II sem.

pltransp1

Wybór języka

mgr M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

GTM II sem.

(WCH)

Placement GTM II sem.

plgtm1

Tylko język angielski

mgr A. Dereniowska

alicja.dereniowska@pg.edu.pl

Chemia Budowlana II sem.

(WCH)

Placement Chemia Budowlana II sem.

plchbu1

Tylko język angielski

mgr M. Hincke-Uszacka

malhinck@pg.edu.pl

Matematyka II sem.

(WFTiMS)

Placement Matematyka II sem.

plmat1

Wybór języka

mgr A. Kucharska-Raczunas

fiore@pg.edu.pl

mgr J. Maciejewska

jolmacie1@pg.edu.pl

Informatyka II sem.

(WETI)

Placement Informatyka II sem.

plinfor1

Tylko język angielski

mgr A. Jachowicz ajachowi@pg.edu.pl

mgr J. Pawlak-Mikuć

Elektronika/Telekomunikacja II sem.

(WETI)

Placement Elektronika/Telekomunikacja II sem.

plelektro1

Tylko język angielski

dr I. Mokwa-Tarnowska

imtarn@pg.edu.pl

IBM+AR II sem.

(WETI)

Placement IBM+AR II sem.

plibm1

Tylko język angielski

mgr J. Pawlik

joapawli@pg.edu.pl

Inżynieria Danych II sem.

(WETI)

Placement Inżynieria Danych II sem.

plinzd1

Tylko język angielski

mgr L. Kalenik

lkalenik@pg.edu.pl

Elektrotechnika II sem.

(WEiA)

Placement Elektrotechnika II sem.

pleltrot1

Tylko język angielski

mgr M. Grygiel

magry@pg.edu.pl

AR+SS II sem.

(WEiA)

Placement AR+SS II sem.

plarss1

Tylko język angielski

mgr K. Mazurowska

karolina.mazurowska@pg.edu.pl

Budowa Maszyn+ZiP II sem.

(WIMiO)

Placement Budowa Maszyn+ZiP II sem.

plbmz1

Wybór języka

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl
mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

IMM+MTR II sem.

(WIMiO)

Placement IMM+MTR II sem.

plimmtr1

Wybór języka

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl
mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

ZiE+Ekonomia II sem.

(ZiE)

Placement ZiE+Ekonomia II sem.

plekon1

Tylko język angielski

mgr L. Kalenik

lkalenik@pg.edu.pl

mgr Ewa Rogala

ewa.rogala@pg.edu.pl

 

Studia II stopnia – stacjonarne

 

KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

HASŁO DOSTĘPU

JĘZYK

OPIEKUN KIERUNKU ODPOWIEDZIALNY ZA PLACEMENT

Gospodarka Przestrzenna I sem.

(WA)

Placement II stopień Gospodarka Przestrzenna I sem.

2plgospo

Tylko język angielski

mgr M. Adamczyk

madamczy@pg.edu.pl

Architektura I sem.

(WA)

Placement II stopień Architektura I sem.

2plarc

Wybór języka

mgr M. Fenc

mfenc@pg.edu.pl

Budownictwo III sem.

(WILiŚ)

Placement II stopień Budownictwo III sem.

2plbud

Wybór języka

mgr J. Olszewska

jolszews@pg.edu.pl

mgr E. Bieńkowska

ewabienk1@pg.edu.pl

Inżynieria Środowiska III sem.

(WILiŚ)

Placement II stopień Inżynieria Środowiska III sem.

2plinsr

Wybór języka

mgr M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

Transport III sem.

(WILiŚ)

Placement II stopień Transport III sem.

2pltra

Wybór języka

mgr M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

GiK III sem.

(WILiŚ)

Placement II stopień GiK III sem.

2plgik

Tylko język angielski

mgr M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

Biotechnologia I sem.

(WCH)

Placement II stopień Biotechnologia I sem.

2plbiot

Tylko język angielski

mgr A. Dereniowska

alicja.dereniowska@pg.edu.pl

Korozja I sem.

(WCH)

Placement II stopień Korozja I sem. i Zielone technologie I sem.

2plkor

Tylko język angielski

mgr A. Dereniowska

alicja.dereniowska@pg.edu.pl

TCh I sem.

(WCH)

Placement II stopień TCh I sem.

2pltech

Tylko język angielski

mgr M. Piechocińska

malpiech@pg.edu.pl

Chemia I sem.

(WCH)

Placement II stopień Chemia I sem.

2plchem

Tylko język angielski

mgr M. Piechocińska

malpiech@pg.edu.pl

Chemia budowlana I sem.

ITNE

(WCH)

Placement II stopień Chemia budowlana I sem. + ITNE

2plchbud

Tylko język angielski

mgr M. Hincke-Uszacka

malhinck@pg.edu.pl

Inżynieria materiałowa I sem.

(WCH)

Placement II stopień Inżynieria materiałowa I sem.

2plimat

Tylko język angielski

mgr M. Hincke-Uszacka

malhinck@pg.edu.pl

Matematyka II sem.

(WFTiMS)

Placement II stopień Matematyka II sem.

 

2plmatem

Wybór języka

mgr A. Kucharska-Raczunas

fiore@pg.edu.pl

mgr J. Maciejewska

jolmacie1@pg.edu.pl

Fizyka Techniczna I sem.
(WFTiMS)

Placement II stopień Fizyka Techniczna I sem.

2plfiz

Tylko język angielski

mgr A. Kucharska-Raczunas

fiore@pg.edu.pl

mgr J. Maciejewska

jolmacie1@pg.edu.pl

Nanotechnologia I sem.

(WFTiMS)

Placement II stopień Nanotechnologia I sem.

2plnanot

Tylko język angielski

mgr A. Kucharska-Raczunas

fiore@pg.edu.pl

mgr J. Maciejewska

jolmacie1@pg.edu.pl

Informatyka I sem.

(WETI)

Placement II stopień Informatyka I sem.

2plinforma

Tylko język angielski

mgr A. Jachowicz

ajachowi@pg.edu.pl

mgr J. Pawlak-Mikuć

Telekomunikacja I sem.

(WETI)

Placement II stopień Telekomunikacja I sem.

2pltele

Tylko język angielski

dr I. Mokwa-Tarnowska

imtarn@pg.edu.pl

IBM+AR I sem.

(WETI)

Placement II stopień IBM+AR I sem.

2plibmar

Tylko język angielski

mgr J. Pawlik

joapawli@pg.edu.pl

TKiS I sem.

(WETI i WIMiO)

Placement II stopień TKiS I sem.

2pltkis

Tylko język angielski

dr I. Mokwa-Tarnowska

imtarn@pg.edu.pl

Oceanotechnika I sem.

(WIMiO)

Placement II stopień Oceanotechnika I sem.

2plocean

Tylko język angielski

mgr M. Michalska-Pieniak

emem@pg.edu.pl

Inżynieria Morska i Brzegowa I sem.

(WIMiO)

Placement II stopień Inżynieria Morska i Brzegowa I sem.

2plmorb

Tylko język angielski

mgr M. Michalska-Pieniak

emem@pg.edu.pl

Budowa Maszyn I sem.

(WIMiO)

Placement II stopień Budowa Maszyn I sem.

2plbmasz

Wybór języka

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl
mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

IMM I sem.

(WIMiO)

Placement II stopień IMM I sem.

2plimm

Wybór języka

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl
mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

ZiE (3-semestralne I sem. i 4-semestralne II sem.)  
(WZiE)

Placement II stopień ZiE (3-semestralne I sem. i 4-semestralne II sem.)

2plzie

Tylko język angielski

mgr E. Rogala

ewa.rogala@pg.edu.pl
 

Transport I sem. (WIMiO)

Placement II stopień Transport (WIMiO) I sem.

 

2wimiotr  

mgr M. Michalska-Pieniak

emem@pg.edu.pl

Studia I stopnia – niestacjonarne

KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

HASŁO DOSTĘPU

JĘZYK

OPIEKUN KIERUNKU ODPOWIEDZIALNY ZA PLACEMENT

Informatyka II sem.

(WETI)

Placement niestacjonarne Informatyka II sem.

niestinfo1

Tylko język angielski

mgr A. Jachowicz ajachowi@pg.edu.pl

Elektrotechnika II sem.

(WEiA)

Placement niestacjonarne Elektrotechnika II sem.

niestetro1

Tylko język angielski

mgr M. Grygiel

magry@pg.edu.pl

ZiE II sem.

(WZiE)

Placement niestacjonarne ZiE II sem.

niestzie1

Tylko język angielski

 

mgr  B.Klimas

bklimas@pg.edu.pl

         

 

Studia II stopnia - niestacjonarne

KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

HASŁO DOSTĘPU

JĘZYK

OPIEKUN KIERUNKU ODPOWIEDZIALNY ZA PLACEMENT

Budownictwo IV sem.

(WILiŚ)

Placement niestacjonarne II stopień Budownictwo IV sem.

2niestbu

 

Wybór języka

mgr J. Olszewska

jolszews@pg.edu.pl

mgr E. Bieńkowska

ewabienk1@pg.edu.pl

Inżynieria Środowiska IV sem.

(WILiŚ)

Placement niestacjonarne II stopień Inżynieria Środowiska IV sem.

2niestisr

Wybór języka

mgr  M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

Elektrotechnika II sem.

(WEiA)

Placement niestacjonarne II stopień Elektrotechnika II sem.

2niesttrotech

 

Tylko język angielski

mgr M. Grygiel

magry@pg.edu.pl

AR II sem

(WEiA)

Placement niestacjonarne II stopień AR II sem

2niestar

Tylko język angielski

mgr M. Grygiel

magry@pg.edu.pl

OiO sem I sem.

(WIMiO)

Placement niestacjonarne II stopień OiO sem I sem.

2niestoio

Tylko angielski

mgr M. Michalska-Pieniak

emem@pg.edu.pl

BM II sem.

(WIMiO)

Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

 

Placement niestacjonarne II stopień BM II sem.

2niestbm

Wybór języka

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl
mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

         

 

 

Kontakt do lektorów prowadzących zajęcia z drugiego języka:

Język polski – mgr A. Mieszkowska animiesz@pg.edu.pl, mgr A. Soczyńska anna.soczynska@pg.edu.pl

Język niemiecki – mgr A. Soczyńska anna.soczynska@pg.edu.pl

Język hiszpański – mgr E. Jurkiewicz ewa.jurkiewicz@pg.edu.pl

Język francuski – mgr J. Nieszczółkowski jarniesz1@pg.edu.pl

Język szwedzki – mgr J. Olszewska jolszews@pg.edu.pl

Język włoski – mgr A. Kucharska-Raczunas fiore@pg.edu.pl

DYŻURY LEKTORÓW DRUGIEGO JĘZYKA [KLIKNIJ]