Placement test dla grup rozpoczynających lektorat z jezyka obcego

UWAGA!!!

WSZYSCY studenci rozpoczynający naukę języka obcego w CJO podchodzą do obowiązkowego testu poziomującego z języka angielskiego, na podstawie którego przydzieleni zostaną do odpowiedniej grupy lektoratowej. Ważne jest aby test został wykonany samodzielnie i odzwierciedlał aktualny stan wiedzy, dzięki temu praca w grupie lektoratowej pozwoli na rozwój umiejętności i osiągnięcie kolejnego stopnia znajomości języka. Test należy wykonać w dniu pierwszych planowych zajęć z języka obcego na uczelnianej platformie eNauczanie PG. W przypadku wyboru innego języka niż angielski także istnieje konieczność wykonania testu poziomującego z języka angielskiego a następnie pobrania i uzupełnienia TABELI, w której należy zadeklarować wybrany język. Tabelę należy odesłać  na adres edyta.slaska@pg.edu.pl .
POBIERZ TABELĘ
Powstanie grup lektoratowych z innego języka niż angielski uzależnione jest od liczby chętnych.

 

Studia I stopnia  stacjonarne – LEKTORAT KOŃCZY SIĘ OBOWIĄZKOWYM EGZAMINEM NA POZIOMIE B2

 

   

        KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

 

   HASŁO DOSTĘPU

 

     JĘZYK

 

OPIEKUN KIERUNKU ODPOWIEDZIALNY ZA PLACEMENT

Architektura I sem (WA)

 

Placement Architektura I sem (WA)

archpl

Możliwość wyboru innego języka niż angielski pod warunkiem osiągnięcia poziomu C1

Języki do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski

mgr M Fenc mfenc@pg.edu.pl

 mgr M. Adamczyk madamczy@pg.edu.pl

Budownictwo I sem (WILiŚ)

Placement Budownictwo I sem (WILiŚ)

budpl

Wybór języka

Języki do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański

mgr J. Olszewska

jolszews@pg.edu.pl

mgr E. Bieńkowska

ewabienk1@pg.edu.pl

Inżynieria Środowiska III sem (WILIiŚ)

Placement Inżynieria Środowiska III sem (WILIiŚ)

inzspl

Wybór języka Języki do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański

mgr M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

Geodezja i Kartografia III sem (WILiŚ)

Placement Geodezja i Kartografia III sem (WILiŚ)

geodpl

Tylko język angielski

mgr M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

Analityka Gospodarcza I sem (ZiE)

Placement Analityka Gospodarcza I sem (ZiE)

anlitpl

Dwa języki: język angielski obowiązkowy oraz drugi język do wyboru (niemiecki, rosyjski, hiszpański)

mgr J. Badocha

jbadocha@pg.edu.pl

Transport III sem (OiO)

Placement Transport III sem (OiO)

tranpl

Tylko język angielski

mgr M. Michalska

Oceanotechnika

III sem (OiO)

Placement Oceanotechnika III sem (OiO)

oceanpl

Tylko język angielski

mgr M. Michalska-Pieniak

emem@pg.edu.pl

Oceanotechnika V sem dla powtarzających (OiO)

Placement Oceanotechnika V sem dla powtarzających (OiO)

ocean5pl

 

Tylko język angielski

mgr M. Michalska-Pieniak

emem@pg.edu.pl

Energetyka III sem (kierunek międzywydziałowy)

Placement Energetyka III sem (kierunek międzywydziałowy)

energpl

Tylko język angielski

mgr A. Kamińska

agnkamin@pg.edu.pl

Energy Technologies I sem (kierunek międzywydziałowy)

Placement Energy Technologies I sem (kierunek międzywydziałowy)

enertepl

Tylko język angielski

mgr A.Kamińska

agnkamin@pg.edu.pl

 

Wydział Chemiczny – wszystkie kierunki rozpoczynające lektorat – III sem

Placement Wydział Chemiczny – wszystkie kierunki rozpoczynające lektorat – III sem

chempl

Tylko język angielski

mgr M. Piechocińska

malpiech@pg.edu.pl

mgr A.

mgr Dereniowska

alicja.dereniowska@pg.edu.pl

mgr M. Hincke-Uszacka

malhinck@pg.edu.pl

 

Fizyka Techniczna III sem (WFTiMS)

Placement Fizyka Techniczna III sem (WFTiMS)

fizpl

Tylko język angielski

mgr A.Kucharska-Raczunas

fiore@pg.edu.pl

J. Maciejewska

jolmacie1@pg.edu.pl

Nanotechnologia III sem (WFTiMS)

Placement Nanotechnologia III sem (WFTiMS)

nanopl

Tylko język angielski

mgr A.Kucharska-Raczunas

fiore@pg.edu.pl

J. Maciejewska

jolmacie1@pg.edu.pl

BiM  I sem (ZiE)

No placement test

Foreign students – Intensive English

mgr E. Rogala

ewa.rogala@pg.edu.pl

mgr B. Klimas

BiM III sem (ZiE)

Placement BiM III sem (ZiE)

bimpl

Foreign students –

Polish

Polish students – business English

mgr E. Rogala

ewa.rogala@pg.edu.pl

mgr B. Klimas

bklimas@pg.edu.pl

Inżynieria Materiałowa III sem

(kierunek międzywydziałowy)

Placement Inżynieria Materiałowa III sem (kierunek międzywydziałowy)

inzmpl

 

Tylko język angielski

mgr M. Hincke-Uszacka

malhinck@pg.edu.pl

 

Studia II stopnia – stacjonarne

 

   

        KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

 

   HASŁO DOSTĘPU

 

          JĘZYK

 

Nanotechnologia w języku angielskim (WFTiMS)

Placement Nanotechnologia w języku angielskim (WFTiMS) 2 st

naangpl

Tylko język angielski  

mgr A.Kucharska-Raczunas

fiore@pg.edu.pl

J. Maciejewska

jolmacie1@pg.edu.pl

Analityka Gospodarcza I sem (ZiE)

Placement Analityka Gospodarcza I sem (ZiE) 2 st

anlig2pl

Business English

mgr J. Badocha

jbadocha@pg.edu.pl

Analityka Gospodarcza  studia w j. angielskim (ZiE)

No placement test, choose the language

Tylko wybór drugiego języka

Języki do wyboru: niemiecki, hiszpański, rosyjski

mgr J. Badocha

jbadocha@pg.edu.pl

International Management I sem (ZiE)

Placement International Management I sem (ZiE) 2 st

intman2pl

Business English

mgr E. Rogala

ewa.rogala@pg.edu.pl

 

Mechatronika II sem (WM)

Placement Mechatronika II sem (WM) 2 st

mtron2pl

Tylko język angielski

mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl

GTM + ZTM I sem (WCh)

Placement GTM + ZTM I sem (WCh) 2 st

gtzt2pl

Only English

mgr A.Dereniowska

alicja.dereniowska@pg.edu.pl

Environmental/ Civil Engineering II sem (WILiŚ)

Placement Environmental/ Civil Engineering II sem (WILiŚ) 2 st

eviro2pl

Only English language

mgr J. Olszewska

jolszews@pg.edu.pl

ETI ENGLISH – 1 sem.

Placement ETI ENGLISH – 1 sem. 2 st

etiang2pl

Two languages: Polish and English

dr I.Mokwa-Tarnowska

imtarn@pg.edu.pl

DAPE – Design and Production Engineering (WM)

No placement test, choose the language

Drugi język – dla studentów z Polski

Polish for foreign students

mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl

 

AiR i Systemy Sterowania II sem (EiA)

Placement AiR i Systemy Sterowania II sem (EiA) 2 st

plarss2

Tylko język angielski

mgr Karolina Mazurowska

karolina.mazurowska@pg.edu.pl

ET II sem (EiA)

Placement ET II sem (EiA) 2 st

 

 

 

pleteia2

Tylko język angielski

mgr Marzena Grygiel

magry@pg.edu.pl

Studia I stopnia – niestacjonarne

   

        KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

 

   HASŁO DOSTĘPU

 

          JĘZYK

 

Analityka Gospodarcza

I sem (ZiE)

Placement Analityka Gospodarcza I sem (ZiE) niestacjonarne 1st

ananiestpl

Dwa języki: język angielski obowiązkowy oraz do wyboru  język niemiecki lub język rosyjski

mgr J. Badocha

jbadocha@pg.edu.pl

Budownictwo V sem (WILiŚ)

Placement Budownictwo V sem (WILiŚ) niestacjonarne

budniestpl

Tylko język angielski

mgr J. Olszewska

jolszews@pg.edu.pl

mgr E. Bieńkowska

Inżynieria Środowiska V sem (WILiŚ)

Placement Inżynieria Środowiska V sem (WILiŚ) niestacjonarne

inzniestpl

Tylko język angielski

mgr M. Strach-Drabina

mdrabina@pg.edu.pl

         
         

Studia II stopnia - niestacjonarne

   

        KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM NALEŻY WYKONAĆ TEST

 

   HASŁO DOSTĘPU

 

          JĘZYK

 

Informatyka  I  sem (ETI)

Placement Informatyka I sem (ETI) niestacjonarne

infniestpl

Tylko język angielski

mgr A.Jachowicz

ajachowi@pg.edu.pl

Budowa Maszyn I sem   (BM) – Metody Komputerowe

Placement Budowa Maszyn I sem (BM) – Metody Komputerowe niestacjonarne

maszniestpl

Wybór języka

mgr K. Lis

klis@pg.edu.pl

mgr W. Zbirohowski-Kościa

koscia@pg.edu.pl

Analityka Gospodarcza I sem (ZiE)

Placement Analityka Gospodarcza I sem (ZiE) niestacjonarne 2st

agosniestpl

Business English

mgr J. Badocha

jbadocha@pg.edu.pl

ZiE – studia 3 i 4-semestralne- II sem

Placement ZiE – studia 3 i 4-semestralne- II sem niestacjonarne

zieniestpl

Business English

mgr E. Rogala

ewa.rogala@pg.edu.pl

 

 

 

Kontakt do lektorów prowadzących zajęcia z drugiego języka:

Język polski – mgr A. Mieszkowska animiesz@pg.edu.pl, mgr A. Soczyńska anna.soczynska@pg.edu.pl

Język niemiecki – mgr A. Soczyńska anna.soczynska@pg.edu.pl

Język hiszpański – mgr E. Jurkiewicz ewa.jurkiewicz@pg.edu.pl

Język francuski – mgr J. Nieszczółkowski jarniesz1@pg.edu.pl

Język szwedzki – mgr J. Olszewska jolszews@pg.edu.pl