UWAGA!!! INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W HARMONOGRAMIE ROKU AKADEMICKEIGO 2019/2020

1.    Lektorat językowy w semestrze letnim 2019/2020 będzie realizowany do końca w trybie zdalnym.

2.    Obowiązkowy egzamin z języka obcego odbędzie się 31.08.2020 dla:


•    WILiŚ (kierunek: Budownictwo, s. IV)
•    WA (kierunek: Architektura, s. IV)
•    WCh (kierunek: GTM, s. II, Biotechnologia, Korozja, Chemia, Technologia Chemiczna, s. VI)
•    WOiO (kierunek: Oceanotechnika i Transport, s. IV)
•    WFTiMS (kierunek: Matematyka, s. IV)
•    Inżynieria Materiałowa, s. IV (kierunek międzywydziałowy)


Egzamin przeprowadzony zostanie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, jedynie w formie pisemnej.
W uzasadnionych przypadkach związanych z pilną potrzebą uzyskania certyfikatu Acert studenci będą mieli możliwość podejścia do części ustnej egzaminu.
Istnieje możliwość zachowania pozytywnego wyniku egzaminu pisemnego i podejścia do części ustnej w celu uzyskania certyfikatu Acert w ciągu najbliższego roku.
Warunkiem organizacji części ustnej egzaminu będzie zniesienie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną na naszej uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów umieszczone zostały w kursach lektoratowych na platformie eNauczanie PG.