UWAGA! OBOWIĄZKOWY EGZAMIN KOŃCZĄCY LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO

Egzamin z języka obcego dla:

• WILiŚ (kierunek: Budownictwo, s. IV)
• WA (kierunek: Architektura, s. IV)
• WCh (kierunek: GTM, s. II, Biotechnologia, Korozja, Chemia, Technologia Chemiczna, s. VI)
• WOiO (kierunek: Oceanotechnika i Transport, s. IV)
• WFTiMS (kierunek: Matematyka, s. IV)
• Inżynieria Materiałowa, s. IV (kierunek międzywydziałowy)

odbędzie się 31.08.2020 w FORMIE ZDALNEJ na platformie eNauczanie PG ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne.

Ze względu na ograniczoną możliwość weryfikacji efektów kształcenia językowego poprzez egzamin  formie zdalnej, na ocenę końcową będzie się składać:
  • w 50% ocena za pracę na platformie eNauczanie PG

oraz

  • w 50% ocena za tekst użytkowy napisany w dniu 31.08.2020
      W każdym z obu komponentów progiem zaliczeniowym jest 60%.
 
W dniu 31.08.2020 w wyznaczonym wcześniej kursie na platformie eNauczanie PG  studenci  będą mogli wybrać jeden z dwóch tematów i w określonym czasie napisać tekst użytkowy. Dalsze szczegóły dotyczące egzaminu zostaną opublikowane 25.08.2020 na stronie CJO.
 
Po ustąpieniu reżimu sanitarnego związanego z sytuacją epidemiczną, możliwe będzie podejście do egzaminu ACERT oraz uzyskania certyfikatu.