Warunki zaliczenia lektoratu / Assessment criteria for language courses


Warunki zaliczenia lektoratu w semestrze letnim 2019/2020 poprzez platformę eNauczanie PG obejmują:

1. Aktywność na platformie.
2. Systematyczne wykonywanie wszystkich zadań umieszczonych w kursie.
3. Prace pisemne.
4. Wykonywanie zadań na innych kursach wskazanych przez prowadzącego.

 

Assessment criteria for language courses via the platform 'eNauczenie PG' -  summer semester 2019/2020:


1. Active participation on the platform.
2. Completion of all exercises and tasks included in the course.
3. Written assignments.
4. Completion of all exercises and tasks included in other courses assigned by the teacher.