Warunki zaliczenia lektoratu w semestrze letnim 2020/2021

Warunki zaliczenia lektoratu w semestrze letnim 2020/2021 poprzez platformę eNauczanie PG obejmują:
 
1.  Cotygodniowe uczestnictwo w zajęciach synchronicznych poprzez aplikację MS Teams lub Zoom:
 
W przypadku braku uczestnictwa w spotkaniu istnieje konieczność niezwłocznego poinformowania prowadzącego o powodzie nieobecności oraz wykonania dodatkowych zadań na platformie eNauczanie PG wskazanych przez prowadzącego.
 
2.  Systematyczne wykonywanie wszystkich aktywności umieszczonych w kursie na platformie eNauczanie PG, takich jak:
  • prace pisemne,
  • zadania,
  • quizy,
  • udział w forum,
  • inne aktywności.