Wyniki części pisemnej oraz harmonogram części ustnej egzaminu ACERT

 

Wyniki części pisemnej egzaminu ACERT (wszystkie osoby zdające egzamin):

WYNIKI CZĘŚCI PISEMNEJ

 

Osoby które osiągnęły wynik minimum 50% z części pisemnej, przystępują do części ustnej egzaminu wg harmonogramu:

HARMONOGRAM EGZAMINU USTNEGO

 

Osoby które uzyskają:

  • Minimum 55% z części pisemnej
  • Minimum 55% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT po uiszczeniu opłaty 25 zł.

 

Osoby które zdawały egzamin na poziomie C1 i uzyskają:

  • 50-54% z części pisemnej
  • 50-54% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT zaświadczający o zdaniu egzaminu ACERT na poziomie B2. Również obowiązuje opłata 25 zł.

 

Dane do przelewu:

kwota:  25 zł

wpłata dla:  Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

numer konta:  93 1090 1098 0000 0001 2023 3669

tytułem:  za certyfikat ACERT, nr zadania 017834