Wyniki egzaminu ACERT

 

Wyniki końcowe egzaminu ACERT (część pisemna oraz ustna):

WYNIKI EGZAMINU

 

Osoby które uzyskały:

  • Minimum 55% z części pisemnej
  • Minimum 55% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT po uiszczeniu opłaty 25 zł.

 

Osoby które zdawały egzamin na poziomie C1 i uzyskały:

  • 50-54% z części pisemnej
  • 50-54% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT zaświadczający o zdaniu egzaminu ACERT na poziomie B2. Również obowiązuje opłata 25 zł.

 

Dane do przelewu:

kwota:  25 zł

wpłata dla:  Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

numer konta:  93 1090 1098 0000 0001 2023 3669

tytułem:  za certyfikat ACERT, nr zadania 017834

 

UWAGA – kierunki dla których egzamin jest obowiązkowy!!!

Osoby które uzyskały:

  • 50-54% z części pisemnej
  • 50-54% z części ustnej

otrzymują ocenę „dostateczną” na zakończenie lektoratu (wpis do MojaPG) ale nie mają możliwości uzyskania certyfikatu ACERT.

 

Osoby które uzyskały:

  • poniżej 50% z części pisemnej

przystępują do egzaminu w sesji poprawkowej 09 września 2019 r., godz. 9:00, sale CJO, gmach B.

 

Osoby które uzyskały:

  • powyżej 50% z części pisemnej
  • poniżej 50% z części ustnej

w sesji poprawkowej przystępują tylko do egzaminu ustnego 09 września 2019 r., godz. 12:00, sale CJO, gmach B.

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących terminów wrześniowych pojawi się na stronie CJO na początku września.

 

Zapisy na egzaminy poprawkowe – do 12 lipca 2019 r., w sekretariacie CJO, pok. 309, gmach B lub mailem na adres: logos@.pg.edu.pl.