Wyniki egzaminu ACERT

Wyniki egzaminu ACERT (wszystkie osoby zdające egzamin):

WYNIKI EGZAMINU ACERT

Osoby które uzyskają:

  • Minimum 55% z części pisemnej
  • Minimum 55% z części ustnej

mogą otrzymać certyfikat ACERT po uiszczeniu opłaty.

Dane do przelewu:

kwota:  25 zł dla studentów PG

100 zł dla kandydatów spoza uczelni

wpłata dla:  Politechnika Gdańska, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

numer konta:  93 1090 1098 0000 0001 2023 3669

tytułem:  za certyfikat ACERT, nr zadania 017834