Wyniki końcowe dla studentów zdających egzamin 29 stycznia 2021

Poniżej publikujemy tabele z wynikami końcowymi dla poszczególnych kierunków:

GiK

Transport

Fizyka Techniczna

Nanotechnologia

Elektronika i Telekomunikacja

Informatyka

AiR, IB

MBM, ZIP

IMM, MTR

Energetyka PL

Energetyka ENG

 

Ze względu na ograniczoną możliwość weryfikacji efektów kształcenia językowego poprzez egzamin  formie zdalnej, na ocenę końcową składa się:

  • w 50% ocena za pracę na platformie eNauczanie PG

oraz

  • w 50% ocena za egzamin napisany w dniu 29.01.2021.