Tworzenie nowych rodzajów umiejętności komunikacyjnych: europejski projekt CoMoViWo

Link do artykułu:

Devising new kinds of communication skills: The European project CoMoViWo

 

Abstrakt

Artykuł przedstawia realizowany obecnie europejski projekt CoMoViWo, którego celem jest unowocześnienie procesu edukacji w szkołach wyższych, instytucjach kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorstwach, w sposób umożliwiający sprostanie potrzebom wirtualnego i mobilnego świata pracy. Innowacyjny charakter projektu polega na połączeniu komunikacji w mobilnym i wirtualnym świecie, nowoczesnych technologii, wielokulturowości oraz współpracy z przedsiębiorstwami. Kolejne etapy projektu będą obejmowały analizę umiejętności komunikacyjnych, projektowanie wirtualnych modułów szkoleniowych, program pilotażowy oraz nanoszenie zmian. Rezultatem projektu będzie poprawienie jakości wirtualnej i mobilnej komunikacji w środowiskach wielokulturowych. Spodziewanym efektem będzie również zwiększenie zatrudnienia wśród studentów oraz przyczynienie się do sukcesu przedsiębiorstw na rynkach światowych.