Centrum Języków Obcych prowadzi zajęcia tradycyjne zintegrowane z komponentem e-learningowym lub uzupełnione materiałami online oraz wspomagane narzędziami internetowymi. E-learning stwarza szansę na rozszerzenie procesu edukacyjnego poza salę wykładową. Studenci mogą bowiem korzystać w dowolnym czasie i miejscu ze specjalnie dla nich przygotowanych ćwiczeń kształcących i sprawdzających różne kompetencje językowe.

E-learning daje studentom nie tylko dodatkową sposobność do nauki języka obcego, ale także różnych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym. Bogate zasoby opracowane na bazie materiałów autentycznych zachęcają do pogłębionej analizy treści wprowadzanych w czasie zajęć tradycyjnych. Zróżnicowane aktywności zaprojektowane z uwzględnieniem zagadnień technicznych, studiowanych przez uczestników zajęć językowych na kursach wydziałowych, umożliwiają im rozwój myślenia analitycznego, krytycznego i refleksyjnego oraz umiejętności współpracy. Narzędzia internetowe ułatwiają dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami, danymi i innymi produktami wypracowanymi  w czasie pracy zespołowej .

Komponenty e-learningowe przyczyniają się do zwiększenia efektywności nauczania, gdyż poszerzają zakres możliwości edukacyjnych, dzięki którym łatwiej jest osiągnąć zamierzone efekty kształcenia. Pozwalają też studentom na rozwijanie umiejętności językowych w oparciu o bardziej zróżnicowane i aktualne treści. E-learning wprowadza więc różnorodność do nauki języka obcego.

Do zajęć e-learningowych Centrum Języków Obcych wykorzystuje uczelnianą platformę Moodle oraz zasoby otwarte umieszczone na portalach edukacyjnych oferujących wykłady na temat różnych zagadnień technicznych.

 

Materiały otwarte CJO

  • testy diagnostyczne:

język angielski

język francuski

język hiszpański

język niemiecki

język szwedzki

język rosyjski

język włoski

  • materiały do samodzielnej nauki języka angielskiego - znajdziesz TUTAJ

 

Treści edukacyjne wspomagające nauczanie języka technicznego angielskiego na lektoratach

Technical English 2 – supplementary materials

Technical English 3 ­– supplementary materials

Technical English 4 ­– supplementary materials

Technical Subjects  ­– supplementary materials

Business English     – supplementary materials