Certyfikat ACERT

 

Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej przeprowadza egzamin weryfikujący znajomość następujących języków obcych:

 

ACERT to ogólnopolski, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego.

Od roku 2014 studenci szkół wyższych w Polsce mogą przystępować do egzaminu z języka obcego, który potwierdzany jest certyfikatem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania.

Certyfikat ACERT jest wydawany przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z poszczególnych ośrodków akademickich.

Certyfikat ACERT jest cenną alternatywą dla egzaminów zewnętrznych.

 

 

 

Zobacz także:

Regulamin egzaminu certyfikatowego ACERT.

Procedury przeprowadzania egzaminu ACERT.

Warunki zdawania egzaminu ACERT dla osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami.

Wzór certyfikatu ACERT.