Certyfikat ACERT

 

Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej przeprowadza egzamin weryfikujący znajomość następujących języków obcych:

 

ACERT to międzynarodowy, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego akademickiego, świata pracy i technicznego.

Od roku 2014 studenci szkół wyższych w Polsce mogą przystępować do egzaminu z języka obcego, który potwierdzany jest certyfikatem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania.

SERMO, CercleS, NULTE

Certyfikat ACERT jest wydawany przez uczelnie zrzeszone w SERMO - Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej konfederacji CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z NULTE - Network of University Language Testers in Europe, działającej pod parasolem CercleS.

Certyfikat ACERT jest cenną alternatywą dla egzaminów zewnętrznych.

 

 

 

Zobacz także:

Regulamin egzaminu certyfikatowego ACERT.

Procedury przeprowadzania egzaminu ACERT.

Warunki zdawania egzaminu ACERT dla osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami.

Wzór certyfikatu ACERT.