IELTS (International English Language Testing System) został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych. Egzamin ten sprawdza cztery podstawowe umiejętności:

  • Słuchanie (Listening),
  • Rozumienie tekstów pisanych (Reading),
  • Pisanie (Writing),
  • Mówienie (Speaking).


Więcej informacji w pliku PDF: IELTS