Język angielski

Ogólnopolskia Olimpiada Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

 

Studenci Politechniki Gdańskiej od sześciu lat uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej przez Centrum Języków Obcych Politechniki Poznańskiej.

Olimpiada Języka Angielskiego jest dwuetapowa. Pierwszy etap odbywa się na terenie poszczególnych uczelni, zazwyczaj pod koniec listopada. W tym czasie studenci rozwiązują test językowy przygotowany przez zespół organizatorów będących pracownikami CJO PP. Sprawdza on umiejętność rozumienia tekstu mówionego, pisanego, wiedzę ogólną oraz podstawowe zagadnienia techniczne. Do kolejnego etapu zostają zakwalifikowane osoby, które uzyskały wymaganą w danym roku ilość punktów.

Drugi etap ma miejsce w maju. Studenci są goszczeni przez Politechnikę Poznańską i są proszeni o rozwiązanie testu pisemnego, następnie każdy ma możliwość prezentacji swoich umiejętności językowych przed komisją. O tym, kto zdobył tytuł laureata oraz jakie miejsce zajął decyduje łączna ilość punków uzyskanych z testu pisemnego oraz wypowiedzi ustnej. Laureaci walczą również o nagrody dodatkowe przedstawiając swoje prezentacje publicznie. Od wielu lat studenci Politechniki Gdańskiej plasują się w czołówce finalistów.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Olimpiadzie i życzymy sukcesów oraz zdobywania cennych doświadczeń.