Kierownictwo

mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz
dyrektor
58 347 23 08

 

Helena Filipkowska
kierownik samodzielny sekcji
58 347 23 08

 

mgr Jolanta Wielgus
zastępca dyrektora ds. kształcenia
58 347 18 26

 

mgr Ewa Wawoczna
zastępca dyrektora ds. organizacji
58 347 19 21