Kierownictwo

dyrektor
58 347 18 26
 

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel języka angielskiego w zakresie: English for Specific Purposes (Engineering), Business English and English for Academic Purposes.

Od 1.10.2019 r. dyrektor Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. W latach 2006 - 2019 pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia w CJO PG.

Od 2014 r. ogólnopolski koordynator ds. akademickiego certyfikatu językowego ACERT, wydawanego przez uczelnie zrzeszone w SERMO, uznawalnego przez uczelnie europejskie na podstawie memorandum podpisanego przez kraje członkowskie NULTE w 2018 r.

Od 2014 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Współpracuje z centrami językowymi uczelni europejskich w ramach European Confederation of Language Centres in Higher Education CercleS. Uczestniczy w pracach zarządu the Network of University Language Testers in Europe NULTE, jest członkiem stowarzyszenia European Association for Language Testing and Assessment EALTA.

W latach 2014 – 2017 kierownik zespołu zaangażowanego w projekt międzynarodowy Communication in Mobile and Virtual Work, realizowany przy współpracy z the Manchester Metropolitan University, the International Language Association ICC, Universidad Politécnica de Valencia, a koordynowany przez Turku University of Applied Sciences. W wyniku projektu opracowano moduły szkoleniowe w języku angielskim i hiszpańskim dostępne online, których celem jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w wirtualnym, mobilnym i wielokulturowym środowisku pracy.

 

kierownik samodzielny sekcji
58 347 23 08
 
Zajmuje się:
 • koordynacją spraw administracyjno-technicznych w Centrum
 • obsługą sekretariatu Centrum
 • sprawami osobowymi – sprawy personalne pracowników Centrum
 • sprawami administracyjnymi
 • sprawami księgowymi – zakupy, rozliczenia, faktury
 • sprawami studenckimi – obsługa studentów wszystkich wydziałów PG uczęszczających na lektoraty.

 

zastępca dyrektora ds. kształcenia
58 347 10 20
 

Starszy wykładowca, nauczyciel języka angielskiego  specjalistycznego, biznesowego oraz akademickiego, pracuje w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej od 2010 roku. Dyplom magistra filologii angielskiej uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 2019 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu  ds. Programów Studiów na PG,  przewodniczącą Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w CJO oraz koordynatorem programów nauczania języków obcych i działalności certyfikacyjnej w CJO.

W roku 2013 wydała podręcznik do nauki języka angielskiego dla kierunku biotechnologia  ''BioTech English" a następnie jego rozszerzoną wersję ''English For Biotechnology w roku 2016. W latach 2014 -2017 brała udział w międzynarodowym projekcie Communication in Mobile and Virtual Work.  

Główny obszar rozwoju zawodowego stanowi działalność egzaminacyjna.  Od wielu lat współpracuje z centrum egzaminacyjnym British Council pełniąc rolę egzaminatora części pisemnych oraz ustnych egzaminów Cambridge English. W Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej od początku zajmuje się pracami związanymi z wdrożeniem egzaminu ACERT.

 

zastępca dyrektora ds. organizacji
58 347 19 21
 
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej od 1994 roku. Uczy języka angielskiego specjalistycznego oraz języka biznesu.

Poszerza swoją wiedzę biorąc udział w  konferencjach i warsztatach  organizowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie w Polsce.

Od roku 1999 sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji. Przygotowuje plany zajęć, sporządza sprawozdania z wykonania zajęć, sprawozdania statystyczne, nadzoruje liczebność grup i zasoby lokalowe.

Jej obowiązki obejmują:

 • przygotowanie planów semestralnych
 • przygotowanie sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych
 • nadzór nad liczebnością grup
 • nadzór nad zasobami lokalowymi