Placement test dla grup rozpoczynających lektorat z jezyka obcego

UWAGA!!!

WSZYSCY studenci rozpoczynający naukę języka obcego w CJO podchodzą do obowiązkowego testu poziomującego z języka angielskiego, na podstawie którego przydzieleni zostaną do odpowiedniej grupy lektoratowej.

Szczegóły tutaj