UWAGA !!! ATTENTION !!!

Studenci kierunków:

- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – Transport

- Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - Inżynieria Materiałowa

- Wydział Mechaniczny – Inżynieria Materiałowa

- Wydział Mechaniczny – Budowa Maszyn

- Wydział Mechaniczny – Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

- Wydział Mechaniczny – Mechatronika

- Wydział Mechaniczny – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

którzy chcieliby uczyć się języka innego niż angielski, proszeni są o zgłoszenie się do sali 307 (Gmach B) po napisaniu ‘Placement test’ z języka angielskiego.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!! ATTENTION !!!

Studenci kierunku:

- Wydział Zarządzania i Ekonomii – Zarządzanie inżynierskie

 

Warunkiem wyboru języka innego niż angielski, jest znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2.

 

W związku z powyższym studentów kierunku Zarządzanie inżynierskie, którzy chcieliby uczyć się języka innego niż angielski, prosimy o zgłoszenie się do sali 307 (Gmach B) po napisaniu ‘Placement test’ z języka angielskiego w celu wstępnego zapisania się na inny język. Po sprawdzeniu ‘Placement test’ jeżeli wynikiem będzie poziom co najmniej B2, student zostanie dopisany do grupy drugiego języka.