O P I E K U N O W I E    W Y D Z I A Ł O W I

semestr letni rok  akadem.  2016/2017

Wydział

Język angielski

Język II

Architektura

mgr T. Ossowska

mgr M. Adamczyk

 

mgr Anna Soczyńska– j. niem.

mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz- j. hiszpański

mgr  Anna Kucharska-Raczunas – j. włoski

mgr Jarosław Nieszczółkowski – j. francuski

mgr Zoja Giruć – j. rosyjski

mgr A. Mieszkowska- j. polski

Inżynieria  Lądowa

i Środowiska

mgr J. Olszewska – Budownictwo

mgr E.Bieńkowska

mgr Agnieszka Kamińska -  GiK

mgr M. Strach-Drabina-Inż.Środ. + Transport

mgr  M. Fenc – Inż. Śr. + Transport

mgr J. Nieszczółkowski

 

Mechaniczny

mgr K. Lis

mgr W. Zbirohowski-Kościa

 

mgr Anna Soczyńska– j. niem.

mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz- j. hiszpański

mgr  Anna Kucharska-Raczunas – j. włoski

mgr Jarosław Nieszczółkowski – j. francuski

mgr Zoja Giruć – j. rosyjski

mgr A. Mieszkowska – j. polski

 

Oceanotechnika  i  Okrętownictwo

mgr  E. Szwedowska Energetyka+ Transport + niestacjonarne

mgr  M. Michalska-Pieniak – Zarządzanie + inżynierskie

 

Fizyka  Techniczna  i  Matematyka  Stosowana

mgr A. Kucharska-Raczunas

mgr J. Maciejewska

mgr M. Hincke-Uszacka –

 Nanotechnologia

mgr J.Nieszczółkowski

Chemia

mgr  M. Piechocińska (CH+ Ch Bud.)

mgr J.Olszewska (Zielone Technologie; Green Technologies, język krajów bałtyckich – j.szwedzki)

mgr  A. Dereniowska (TCH )

mgr B.Klimas  (TOŚ + BT, Konserwacja i Degradacja Materiałów)

mgr  Gabriela Żelewska – EPM

mgr Joanna Olszewska – j.szwedzki

Inżynieria  materiałowa

dr M. Badecka-Kozikowska

mgr J. Ozimek

 

Elektrotechnika  i  Automatyka

mgr  M. Grygiel – ET, zaoczne

mgr Urszula Kamińska – AR

mgr H. Rembowska – Energetyka

 

mgr Gabriela Żelewska

Elektronika  Telekomunikacja 

i Informatyka

mgr M. Nowicka – Autom+ Robot

mgr J. Pawlik - Inż. Biomed + Hiszpanie

dr I. Mokwa-Tarnowska – Telekom.

mgr A. Jachowicz - Informatyka

 

 

Zarządzanie  i  Ekonomia

mgr E. Rogala- ZiE, SB, MSU+ zaoczne

mgr  K. Mazurowska (Sznajderska- zm. nazwiska)       

mgr L. Kalenik - Europeistyka,

mgr J. Badocha  - Ekonometria + Analityka Gospodarcza

mgr Jarosław Nieszczółkowski

Język polski na  wszystkich  wydziałach – mgr Anita  Mieszkowska