O P I E K U N O W I E    W Y D Z I A Ł O W I
semestr letni rok akadem. 2020/2021
Wydział Kierunek Opiekun kierunku
Język angielski II język
Architektury Architektura
Gospodarka Przestrzenna
mgr M. Fenc
mgr M. Adamczyk
Dla wszystkich Wydziałów:

j.niemiecki:
mgr A. Soczyńska

j.hiszpański:
mgr E. Jurkiewicz-Sękiewicz

j.włoski:
mgr A. Kucharska-Raczunas

j.francuski:
mgr J. Nieszczółkowski

j.rosyjski:
mgr Z. Giruć

j.polski:
mgr A. Mieszkowska

języki krajów bałtyckich -j.szwedzki:
mgr J. Olszewska
Inżynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo mgr J. Olszewska
mgr E. Bieńkowska
Inżynieria Środowiska
Transport
Geodezja i Kartografia
mgr  M. Strach-Drabina
Mechaniczny Budowa Maszyn
Inżynieria Mechaniczno-Medyczna
Mechatronika
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
mgr W. Zbirohowski – Kościa
mgr K. Lis
Energetyka mgr A. Kamińska
Inżynieria Materiałowa mgr M.Hincke-Uszacka
Oceanotechniki i Okrętownictwa Transport
Studia niestacjonarne
mgr M. Michalska-Pieniak
Zarządzanie
Studia inżynierskie
mgr M. Michalska-Pieniak
Energetyka mgr A. Kamińska
Fizyki  Technicznej  i Matematyki Stosowanej Fizyka Techniczna
Matematyka Stosowana
Nanotechnologia
mgr A. Kucharska-Raczunas
mgr J. Maciejewska
Inżynieria Materiałowa mgr M.Hincke-Uszacka
Chemiczny Chemia
Technologia Chemiczna
mgr M. Piechocińska
Zielone Technologie
Green Technologies
mgr A. Dereniowska
Chemia Budowlana mgr M. Hincke
Biotechnologia,Korozja mgr A. Dereniowska
Inżynieria Materiałowa mgr M.Hincke-Uszacka
Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika
Studia niestacjonarne
mgr M. Grygiel
Automatyka i Robotyka mgr K. Mazurowska
Energetyka mgr A. Kamińska
Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Automatyka i Robotyka mgr J. Pawlik
Inżynieria Biomedyczna
Hiszpanie
mgr J. Pawlik
Telekomunikacja dr I. Mokwa-Tarnowska
Informatyka

mgr A. Jachowicz

mgr J. Pawlak-Mikuć

Inżynieria danych mgr L. Kalenik
Zarządzania i Ekonomii Zarządzanie
BIM
MSU
Studia niestacjonarne
mgr E. Rogala
mgr  B.Klimas
Ekonomia mgr L. Kalenik
Ekonometria
Analityka Gospodarcza
mgr J. Badocha
Inżynieria danych mgr L. Kalenik