O P I E K U N O W I E    W Y D Z I A Ł O W I
semestr zimowy rok akadem. 2018/2019
Kierunek Wydział Opiekun kierunku
Język angielski II język
Energetyka
Energetyka w j.ang (Energy Technologies)
WOiO + WM + WEiA mgr A. Kamińska Dla wszystkich Wydziałów:

j.niemiecki:
mgr A. Soczyńska

j.hiszpański:
mgr E. Jurkiewicz-Sękiewicz

j.włoski:
mgr A. Kucharska-Raczunas

j.francuski:
mgr J. Nieszczółkowski

j.rosyjski:
mgr Z. Giruć

j.polski:
mgr A. Mieszkowska

języki krajów bałtyckich -j.szwedzki:
mgr J. Olszewska
Inżynieria Materiałowa WM + WFTiMS + WCh mgr M.Hincke-Uszacka
Inżynieria Biomedyczna WETI + WCh + WFTiMS mgr J. Pawlik
Inżynieria danych WETI + WZiE mgr H.Rembowska
Architektura
Gospodarka Przestrzenna
Architektury mgr T. Ossowska
mgr M. Adamczyk
Budownictwo Inżynierii Lądowej i Środowiska mgr J. Olszewska
mgr E. Bieńkowska
Inżynieria Środowiska
Transport
Geodezja i Kartografia
mgr M. Strach-Drabina
mgr  M. Fenc
Budowa Maszyn
Budowa Maszyn w j.ang (Design and production engineering)
Inżynieria Mechaniczno-Medyczna
Mechatronika
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Mechaniczny mgr W. Zbirohowski – Kościa
mgr K. Lis
Transport
Studia niestacjonarne
Oceanotechniki i Okrętownictwa mgr J. Pawlak-Mikuć
Oceanotechnika mgr M. Michalska-Pieniak
Fizyka Techniczna
Matematyka Stosowana
Nanotechnologia
Fizyki  Technicznej  i Matematyki Stosowanej mgr A. Kucharska-Raczunas
mgr J. Maciejewska
Chemia
Chemia Budowlana
Chemiczny mgr M. Piechocińska
Technologia Chemiczna mgr A. Dereniowska
Zielone Technologie/Green Technologies
Biotechnologia
Korozja
mgr U. Kamińska
Elektrotechnika
Studia niestacjonarne
Elektrotechniki i Automatyki mgr M. Grygiel
Automatyka i Robotyka mgr K. Mazurowska
Automatyka i Robotyka Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki mgr M. Nowicka
Telekomunikacja dr I. Mokwa-Tarnowska
Informatyka mgr A. Jachowicz
Zarządzanie
BIM
MSU
Studia niestacjonarne
Zarządzania i Ekonomii mgr E. Rogala
mgr  B.Klimas
Ekonomia mgr L. Kalenik
Ekonometria
Analityka Gospodarcza
mgr J. Badocha