O P I E K U N O W I E   W Y D Z I A Ł O W I
semestr zimowy rok akadem. 2019/2020
 
Wydział
 
Kierunek
Opiekun kierunku
Język angielski
II język
Architektury
Architektura
Gospodarka Przestrzenna
mgr M. Fenc
mgr M. Adamczyk
 
Dla wszystkich Wydziałów:

j.niemiecki:
mgr A. Soczyńska

j.hiszpański:
mgr E. Jurkiewicz-Sękiewicz

j.włoski:
mgr A. Kucharska-Raczunas

j.francuski:
mgr J. Nieszczółkowski

j.rosyjski:
mgr Z. Giruć

j.polski:
mgr A. Mieszkowska

języki krajów bałtyckich -j.szwedzki:
mgr J. Olszewska
 

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budownictwo
mgr J. Olszewska
mgr E. Bieńkowska
Inżynieria Środowiska
Transport
Geodezja i Kartografia
mgr  M. Strach-Drabina
 

 

 

Mechaniczny

Budowa Maszyn
Inżynieria Mechaniczno-Medyczna
Mechatronika
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

mgr W. Zbirohowski – Kościa
mgr K. Lis

Energetyka
mgr A. Kamińska
Inżynieria Materiałowa
mgr M.Hincke-Uszacka
 

 

Oceanotechniki i Okrętownictwa

Transport
Studia niestacjonarne
mgr J. Pawlak-Mikuć
Zarządzanie
Studia inżynierskie
mgr M. Michalska-Pieniak
Energetyka
mgr A. Kamińska
 
Fizyki  Technicznej  i Matematyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
Matematyka Stosowana
Nanotechnologia
mgr A. Kucharska-Raczunas
mgr J. Maciejewska
Inżynieria Materiałowa
mgr M.Hincke-Uszacka
 

 

 

 

Chemiczny

Chemia
Technologia Chemiczna
mgr M. Piechocińska
Zielone Technologie
Green Technologies
mgr A. Dereniowska
Chemia Budowlana
mgr M.Hincke-Uszacka
Biotechnologia,Korozja
mgr A. Dereniowska
Inżynieria Materiałowa
mgr M.Hincke-Uszacka
 

 

Elektrotechniki i Automatyki

Elektrotechnika
Studia niestacjonarne
mgr M. Grygiel
Automatyka i Robotyka
mgr K. Mazurowska
Energetyka
mgr A. Kamińska
 

 

 

Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Automatyka i Robotyka
mgr M. Nowicka
Inżynieria Biomedyczna
Hiszpanie
mgr M. Nowicka
Telekomunikacja
dr I. Mokwa-Tarnowska
Informatyka
mgr A. Jachowicz
Inżynieria danych
mgr H.Rembowska
 

 

 

 

Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie
BIM
MSU
Studia niestacjonarne

mgr J. Pawlik
mgr  B.Klimas

Ekonomia
mgr L. Kalenik
Ekonometria
Analityka Gospodarcza
mgr J. Badocha
Inżynieria danych
mgr H.Rembowska