O P I E K U N O W I E    W Y D Z I A Ł O W I
semestr zimowy rok akadem. 2020/2021
Wydział Kierunek Opiekun kierunku
Język angielski II język
Architektury Architektura
Gospodarka Przestrzenna
mgr M. Fenc
mgr M. Adamczyk
Dla wszystkich Wydziałów:

j.niemiecki:
mgr A. Soczyńska

j.hiszpański:
mgr E. Jurkiewicz-Sękiewicz

j.włoski:
mgr A. Kucharska-Raczunas

j.francuski:
mgr J. Nieszczółkowski

j.rosyjski:
mgr Z. Giruć

j.polski:
mgr A. Mieszkowska

języki krajów bałtyckich -j.szwedzki:
mgr J. Olszewska
Inżynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo mgr J. Olszewska
mgr E. Bieńkowska
Inżynieria Środowiska
Transport
Geodezja i Kartografia
mgr  M. Strach-Drabina
Mechaniczny Budowa Maszyn
Inżynieria Mechaniczno-Medyczna
Mechatronika
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
mgr W. Zbirohowski – Kościa
mgr K. Lis
Energetyka mgr A. Kamińska
Inżynieria Materiałowa mgr M.Hincke-Uszacka
Oceanotechniki i Okrętownictwa Transport
Studia niestacjonarne
mgr M. Michalska-Pieniak
Zarządzanie
Studia inżynierskie
mgr M. Michalska-Pieniak
Energetyka mgr A. Kamińska
Fizyki  Technicznej  i Matematyki Stosowanej Fizyka Techniczna
Matematyka Stosowana
Nanotechnologia
mgr A. Kucharska-Raczunas
mgr J. Maciejewska
Inżynieria Materiałowa mgr M.Hincke-Uszacka
Chemiczny Chemia
Technologia Chemiczna
mgr M. Piechocińska
Zielone Technologie
Green Technologies
mgr A. Dereniowska
Chemia Budowlana mgr M. Hincke
Biotechnologia,Korozja mgr A. Dereniowska
Inżynieria Biomedyczna J. Pawlik
Inżynieria Materiałowa mgr M.Hincke-Uszacka
Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika
Studia niestacjonarne
mgr M. Grygiel
Automatyka i Robotyka mgr K. Mazurowska
Energetyka mgr A. Kamińska
Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Automatyka i Robotyka mgr J. Pawlik 
Inżynieria Biomedyczna
Hiszpanie
mgr J. Pawlik 
Telekomunikacja dr I. Mokwa-Tarnowska
Informatyka mgr A. Jachowicz
mgr J. Pawlak-Mikuć
Inżynieria danych mgr L. Kalenik
Zarządzania i Ekonomii Zarządzanie
BIM
MSU
Studia niestacjonarne
mgr E. Rogala
mgr  B.Klimas
Ekonomia mgr L. Kalenik
Ekonometria
Analityka Gospodarcza
mgr J. Badocha
Inżynieria danych mgr L. Kalenik