Communication in Mobile and Virtual Work

 

Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej rozpoczęło realizację  międzynarodowego projektu o nazwie Communication in Mobile and Virtual Work, finansowanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli w ramach Programu Erasmus+.

Koordynatorem projektu jest Turku University of Applied Sciences (TUAS), a jego głównym celem jest przygotowanie studentów do pracy w międzynarodowym i wirtualnym środowisku. Rezultatem współpracy partnerów projektu będzie opracowanie modułów szkoleniowych dla studentów szkół wyższych oraz pracowników różnych sektorów biznesu. Moduły te zostaną przygotowane w języku angielskim i hiszpańskim.

Celem projektu jest określenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w wirtualnym, mobilnym i wielokulturowym środowisku pracy oraz odzwierciedlenie tych potrzeb w modułach szkoleniowych. Autorzy projektu zamierzają przedstawić kompleksowe spojrzenie na komunikację w pracy, uwzgledniające różnice kulturowe i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych.   

 

Czas trwania projektu

1.9.2014 - 31.8.2017

Koordynator projektu

Turku University of Applied Sciences,TUAS

Partnerzy projektu

Universitat Politècnica de Valencia, UPV
Manchester Metropolitan University; MMU
Gdansk University of Technology, GUT
The International Language Association, ICC

Źródło finansowania

Erasmus+

Budżet projektu

223 747€

 

 

Link do kursu - platforma Canvas

https://learn.canvas.net/login/canvas