Dyżur  lektorów  w  sesji  letniej 2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

18.06.2019

wtorek

 

9.00-11.00

 

 

 

 

Egzamin ACERT - pisemny

8.30 -  11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-

Sprawdzanie prac egzaminacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Soczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur  lektorów  w  sesji letniej 2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

 

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

19.06.2019

środa

9.00-11.00

 

 

E. Bieńkowska ( 8.00-10.00)

A. Soczyńska

 1. Dereniowska

 

 1. Kucharska-Raczunas

 

 

 

E. Wawoczna

 

 

 

J. Nieszczółkowski

 

H. Rembowska

 

 1. Jachowicz

 

 1. Mieszkowska

 

M. Hincke-Uszacka (7.30-9.30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ozimek             D. Horowska

 

K. Lis                            M. Grygiel

 

J. Badocha                   U. Kamińska

 

J. Wielgus

 

J. Pawlik

 

M. Nowicka

 

M. Adamczyk

 

M. Fenc

 

 1. Mokwa-Tarnowska

W. Zbirohowski-Kościa

 

J.Maciejewska

 

13.00-15.00

J. Pawlak-Mikuć

 

M. Nowicka

 

B.Klimas

 

M. Michalska-Pieniak

 

 

 

 

 

 

 

E. Rogala (17.00-19.00)

 

 

 

 

 

 

Dyżur  lektorów  w  sesji letniej 2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

 

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

21.06.2019

piątek

9.00-11.00

 

 

 1. Dereniowska

 

J. Olszewska

 

M. Strach-Drabina

 

 1. Kamińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.00

 

 

 

Z. Giruć ( 16.00-18.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur  lektorów  w  sesji  letniej  2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

 

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

24.06.2019

poniedziałek

9.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Giruć ( 7.00-9.00)

Egzamin ustny ACERT 9.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00

 

 

 

 1. Ozimek
 1. Soczyńska
 1. Klimas

 

 1. Kamińska

 

M.Adamczyk

 

M. Grygiel

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

J. Maciejewska

M. Hincke-Uszacka

 

 1. Jachowicz

 

M . Adamczyk

 

M. Nowicka

J. Pawlak-Mikuć

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur  lektorów  w  sesji  letniej  2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

 

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

25.06.2019

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-13.00

 

 

 

 

 

 M. Michalska-Pieniak (7.00-9.00)

 

 

 

 

 

Egzamin ustny ACERT  9.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00

 

 

 

 

B.Ozimek

 

M.Adamczyk

 

K. Mazurowska

 

J. Maciejewska

 

 

 

 

13.00-15.00

A. Jachowicz

M. Fenc

E. Rogala

 

M. Adamczyk

 

J. Pawlik

D. Horowska

 

H. Rembowska

 

M. Grygiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur  lektorów  w  sesji letniej 2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

 

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

26.06.2019

środa

 

9.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mokwa-Tarnowska

K. Mazurowska (10.00-12.00)

 

J. Pawlik

 

Egzamin ustny ACERT 9.00-13.00

 

 

14.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

U. Kamińska (13.00-15.00)

 

 1. Kamińska (12.00-14.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur  lektorów  w  sesji letniej  2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

 

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

27.06.2019

czwartek

8.00-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bieńkowska

 

 1. Kucharska-Raczunas

 

L. Kalenik

 

J. Badocha

 

T. Ossowska

 

U. Kamińska

 

J. Olszewska

 

W. Zbirohowski-Kościa

 

M. Michalska-Pieniak

 

J. Nieszczółkowski

 

M. Hincke-Uszacka

 

M. Strach-Drabina

M. Fenc

K. Lis

 

H. Rembowska

A. Dereniowska

 

10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie wszystkich lektorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.00

 

 

Sprawdzanie  protokołów

 

 

 

 

 

 1. Rogala (15.00-17.00)

 

 1. Mieszkowska (16.00-18.00)

 

K. Lis ( 15.00-17.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur  lektorów  w  sesji letniej 2018/2019

18.06.2019 – 30.06.2019

 

Data

Godz.

Lektorzy j. angielskiego

Lektorzy II języka

28.06.2019

piątek

9.00-11.00

 

 

 

 

M. Piechocińska

 

 1. Dereniowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Klimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.00

 

 

J. Pawlak-Mikuć

 

M. Nowicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Soczyńska - 29.06.2019 r., godz.12:30 - 13:30