Pracownicy administracyjni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy administracyjni

Helena Filipkowska

kierownik samodzielny sekcji
+48 58 347 23 08

logos@pg.edu.pl

Andrzej Szczerkowski

starszy technik
+48 58 347 18 08

andrzej.szczerkowski@pg.edu.pl


lic. Łukasz Kostecki

technik informatyk
+48 58 347 22 53

lukasz.kostecki@pg.edu.pl

mgr Edyta Kłos-Śląska

specjalista
+48 58 347 24 42

edyta.slaska@pg.edu.pl

Nieobecność długoterminowa usprawiedliwiona

mgr inż. Barbara Bagniuk

specjalista
+48 58 347 24 42

barbara.bagniuk@pg.edu.pl

 

mgr Małgorzata Gackowska-Janeczko

specjalista

+48 58 347 24 42

malgorzata.gackowska-janeczko@pg.edu.pl