Olimpiady Językowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Olimpiady Językowe

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w kolejnej edycji olimpiady, której I etap odbędzie się online w piątek 14.01.2022 w godzinach 16.30-18.30 w formie testu na uczelnianej platformie Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację poprzez eNauczaniePG do 15.12.2021: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=7551

Szczegóły olimpiady: https://www.clc.put.poznan.pl/artykul/xxiii-ogolnopolska-olimpiade-jezyka-angielskiego-wyzszych-uczelni-technicznych

Studenci, którzy zakwalifikują  się  do  II etapu mogą  liczyć  na  podwyższenie  oceny o jeden stopień. Na laureatów II etapu czeka szereg atrakcyjnych nagród. Ponadto, laureaci II etapu zostaną zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego, otrzymując ocenę bardzo dobrą. Otrzymanie tytułu laureata nie równa się jednak otrzymaniu certyfikatu ACERT.

Koordynator OJA PG: Małgorzata Strach-Drabina mdrabina@pg.edu.pl

 

Studenci Politechniki Gdańskiej od sześciu lat uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej przez Centrum Języków Obcych Politechniki Poznańskiej.

Olimpiada Języka Angielskiego jest dwuetapowa. Pierwszy etap odbywa się na terenie poszczególnych uczelni, zazwyczaj pod koniec listopada. W tym czasie studenci rozwiązują test językowy przygotowany przez zespół organizatorów będących pracownikami CJO PP. Sprawdza on umiejętność rozumienia tekstu mówionego, pisanego, wiedzę ogólną oraz podstawowe zagadnienia techniczne. Do kolejnego etapu zostają zakwalifikowane osoby, które uzyskały wymaganą w danym roku ilość punktów.

Drugi etap ma miejsce w maju. Studenci są goszczeni przez Politechnikę Poznańską i są proszeni o rozwiązanie testu pisemnego, następnie każdy ma możliwość prezentacji swoich umiejętności językowych przed komisją. O tym, kto zdobył tytuł laureata oraz jakie miejsce zajął decyduje łączna ilość punków uzyskanych z testu pisemnego oraz wypowiedzi ustnej. Laureaci walczą również o nagrody dodatkowe przedstawiając swoje prezentacje publicznie. Od wielu lat studenci Politechniki Gdańskiej plasują się w czołówce finalistów.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Olimpiadzie i życzymy sukcesów oraz zdobywania cennych doświadczeń.