Opiekunowie wydziałowi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Opiekunowie wydziałowi

Język Angielski
Opiekunowie wydziałowi. Sem. zim. 21/22
Wydział Kierunek Opiekun kierunku
Język angielski II język
Arkitektury Architekrura mgr M. Adamczyk

Dla wszystkich Wydziałow:

 

j. niemiecki

mgr A. Soczyńska

 

 

j. hiszpański

mgr E. Jurkiewicz-Sękiewicz

 

j. włoski

 

mgr A. Kucharska-Raczunas

 

 

j. francuski

 

mgr J. Nieszczółkowski

 

j. rosyjski

 

mgr Z. Giruć

 

 

j. polski

 

mgr A. Mieszkowska

 

j. krajów  bałtyckich- j. szwedzki

mgr J. Olszewska
Gospodarka przestrzenna mgr M. Fenc
Inżynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo

mgr J. Olszewska

mgr M. Michalska-Pieniak

Inżynieria Środowiska

Transport

Geodezja i Kartografia
mgr M. Strach-Drabina
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Budowa Maszyn

Inżynieria Mechaniczno-Med.

Mechatronika

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

mgr K. Lis

mgr W. Zbirohowski-Kościa

Transport i Logistyka

Inżynieria Morska i Brzegowa

Studia niestacjonarne

Oceanotechnika
mgr A. Lis
  Energetyka mgr A. Kamińska
Inżynieria materiałowa mgr M. Hincke-Uszacka
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Fizyka Techniczna

Matematyka Stosowana

Nanotechnologia

mgr A. Kucharska-Raczunas

mgr J. Maciejewska
Inżynieria Materiałowa mgr M. Hincke-Uszacka
Chemiczny

Chemia

Technologia Chemiczna
mgr M. Piechocińska

Zielone Technologie

Green Technologies

Biotechnologia
mgr A. Dereniowska

Chemia Budowlana

Inżynieria i Techn. Nośników Energii

Inżynieria materiałowa
mgr M. Hincke-Uszacka
Inżynieria Biomedyczna mgr J. Pawlik
Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika mgr M. Grygiel
Automatyka i Robotyka mgr B. Klimas
Energetyka mgr A. Kamińska
Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Automatyka, Cybernetyka  i Robotyka

Inżynieria Biomedyczna

mgr J. Pawlik

Telekomunikacja dr I. Mokwa-Tarnowska
Informatyka

mgr A. Jachowicz – I stopnia

mgr J. Pawlak-Mikuć-II stopnia
Inżynieria Danych mgr J. Nieszczółkowski
Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie; BIM; MSU

mgr E. Rogala

mgr J. Badocha

Ekonometria

Analityka Gospodarcza
mgr J. Badocha

Ekonomia

Inżynieria Danych
mgr J. Nieszczółkowski
 
Język dla wszystkich wydziałów:

język niemiecki - mgr A. Soczyńska

język hiszpański- mgr E. Jurkiewicz-Sękiewicz

język włoski  - mgr A. Kucharska-Raczunas

język francuski - mgr J. Nieszczółkowski

język rosyjski - mgr Z. Giruć

język polski - mgr A. Mieszkowska

języki krajów bałtyckich: język szwedzki - mgr J. Olszewska