Opiekunowie wydziałowi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Opiekunowie wydziałowi

Opiekunowie Wydziałowi

Semestr zimowy rok akademicki 2022/2023

Wydział

Kierunek

Opiekun kierunku

Język angielski

II język

Architektury

Architektura

dr I. Mokwa-Tarnowska

Dla wszystkich Wydziałow:

 

j. niemiecki

mgr A. Soczyńska

 

 

j. hiszpański

mgr E. Jurkiewicz-Sękiewicz

 

j. włoski

 

mgr A. Kucharska-Raczunas

 

 

j. francuski

 

mgr J. Nieszczółkowski

 

j. rosyjski

 

mgr Z. Giruć

 

 

j. polski

 

mgr A. Mieszkowska

 

j. krajów  bałtyckich- j. szwedzki

mgr J. Olszewska

Gospodarka przestrzenna

mgr M. Fenc

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budownictwo

mgr J. Olszewska

mgr M. E. Bieńkowska

Inżynieria Środowiska

Transport

Geodezja i Kartografia

 

mgr M. Strach-Drabina

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Budowa Maszyn

Inżynieria Mechaniczno-Med.

Mechatronika

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

mgr K. Lis

mgr W. Zbirohowski-Kościa

Transport i Logistyka

Inżynieria Morska i Brzegowa

Oceanotechnika

mgr A. Lis

Energetyka

mgr A. Kamińska

Inżynieria materiałowa

mgr M. Michalska-Pieniak

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Fizyka Techniczna

Matematyka Stosowana

Nanotechnologia

mgr A. Kucharska-Raczunas

mgr J. Maciejewska

Inżynieria Materiałowa

mgr M. Michalska-Pieniak

Chemiczny

Chemia

Technologia Chemiczna

mgr M. Piechocińska

Zielone Technologie

Green Technologies

Biotechnologia

 

mgr A. Dereniowska

Chemia Budowlana

Inżynieria i Techn. Nośników Energii

 

mgr D. Zalewska

Inżynieria materiałowa

mgr M. Michalska-Pieniak

Inżynieria Biomedyczna

dr I. Mokwa-Tarnowska

Elektrotechniki i Automatyki

Elektrotechnika

mgr M. Grygiel

Automatyka i Robotyka

mgr B. Klimas

Energetyka

mgr A. Kamińska

Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Automatyka, Cybernetyka  i Robotyka

Inżynieria Biomedyczna

Dr I. Mokwa-Tarnowska

 

Telekomunikacja

dr I. Mokwa-Tarnowska

Informatyka

mgr A. Jachowicz – I stopnia

mgr J. Pawlak-Mikuć, mgr K. Orłowska II stopnia

Inżynieria Danych

Mgr J. Nieszczółkowski

Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie; BIM; MSU

 

mgr E. Rogala

mgr J. Badocha

Ekonometria

Analityka Gospodarcza

mgr J. Badocha

Ekonomia

Inżynieria Danych

mgr J. Nieszczółkowski