W Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej istnieje możliwość uzyskania dyplomu z

Egzaminu wewnętrznego ACERT
Egzaminu zewnętrznego BEC (Business English Certificate)