W roku 1951, na mocy Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z r. 1951 inicjującej tworzenie międzywydziałowych jednostek ds. nauczania języków obcych na polskich uczelniach technicznych, na Politechnice Gdańskiej powstał zalążek studium językowego.

Początkowo lektorzy przypisani byli do poszczególnych wydziałów uczelni, a językiem wiodącym był język rosyjski. 1 kwietnia 1953 r. została utworzona samodzielna jednostka, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – czternastoosobowe grono lektorów prowadziło lektoraty języków obcych na wszystkich wydziałach uczelni. Utworzono dwa zespoły językowe, języka rosyjskiego oraz języków zachodnioeuropejskich. W roku akademickim 1957/58 zespół języków zachodnioeuropejskich został podzielony na trzy grupy specjalistyczne: anglistów, romanistów i germanistów. Lata 70 to okres szczególnego rozwoju nauczania języka francuskiego, m.in. dzięki szerokiej współpracy z ośrodkiem Alliance Française oraz języka niemieckiego, którego lektorzy prowadzili wymianę z uczelniami NRD. W roku akademickim 1966/67 w SPNJO stworzono dodatkowo środowiskowy lektorat języka polskiego dla studentów zagranicznych studiujących na Politechnice Gdańskiej, Akademii Medycznej lub Wyższej Szkole Pedagogicznej. Stopniowo wzbogacano ofertę językową studium; w roku1980 powstał lektorat języka hiszpańskiego i włoskiego, następnie szwedzkiego i chińskiego. W roku 2007 rozpoczęto prowadzenie płatnych kursów języka japońskiego. Promocja języków Azji została poszerzona od roku 2011 o otwarte, bezpłatne kursy języka hindi, sponsorowane przez Ambasadę Republiki Indii.

Więcej..

Kierownictwo jednostki w kolejnych latach sprawowali:

1. mgr Antoni Zieliński (1953 – 56),
2. mgr Bolesław Kochlewski(1956 –1970),
3. mgr Włodzimierz Jurec (1970 –1976),
4. mgr Brygida Stolarska (1976 –1981),
5. mgr Renata Nowakowska -Kłusak (1981 – 2006),
6. mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (od 2006 – 2019),
7. mgr Jolanta Wielgus (od 2019 – obecnie).

Księga Jakości