E-Learning | Politechnika Gdańska

Treść strony

E-Learning

Centrum Języków Obcych prowadzi zajęcia tradycyjne zintegrowane z komponentem e-learningowym lub uzupełnione materiałami online oraz wspomagane narzędziami internetowymi. E-learning stwarza szansę na rozszerzenie procesu edukacyjnego poza salę wykładową. Studenci mogą bowiem korzystać w dowolnym czasie i miejscu ze specjalnie dla nich przygotowanych ćwiczeń kształcących i sprawdzających różne kompetencje językowe.

E-learning daje studentom nie tylko dodatkową sposobność do nauki języka obcego, ale także różnych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym. Bogate zasoby opracowane na bazie materiałów autentycznych zachęcają do pogłębionej analizy treści wprowadzanych w czasie zajęć tradycyjnych. Zróżnicowane aktywności zaprojektowane z uwzględnieniem zagadnień technicznych, studiowanych przez uczestników zajęć językowych na kursach wydziałowych, umożliwiają im rozwój myślenia analitycznego, krytycznego i refleksyjnego oraz umiejętności współpracy. Narzędzia internetowe ułatwiają dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami, danymi i innymi produktami wypracowanymi  w czasie pracy zespołowej .

Komponenty e-learningowe przyczyniają się do zwiększenia efektywności nauczania, gdyż poszerzają zakres możliwości edukacyjnych, dzięki którym łatwiej jest osiągnąć zamierzone efekty kształcenia. Pozwalają też studentom na rozwijanie umiejętności językowych w oparciu o bardziej zróżnicowane i aktualne treści. E-learning wprowadza więc różnorodność do nauki języka obcego.

Do zajęć e-learningowych Centrum Języków Obcych wykorzystuje uczelnianą platformę Moodle oraz zasoby otwarte umieszczone na portalach edukacyjnych oferujących wykłady na temat różnych zagadnień technicznych.

Materiały otwarte CJO
Treści edukacyjne wspomagające nauczanie języka technicznego angielskiego na lektoratach