Informacje ogólne

Centrum Języków Obcych prowadzi zajęcia tradycyjne zintegrowane z komponentem e-learningowym lub uzupełnione materiałami online oraz wspomagane narzędziami internetowymi. E-learning stwarza szansę na rozszerzenie procesu edukacyjnego poza salę wykładową. Studenci mogą bowiem korzystać w dowolnym czasie i miejscu ze specjalnie dla nich przygotowanych ćwiczeń kształcących i sprawdzających różne kompetencje językowe.

E-learning daje studentom nie tylko dodatkową sposobność do nauki języka obcego, ale także różnych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym. Bogate zasoby opracowane na bazie materiałów autentycznych zachęcają do pogłębionej analizy treści wprowadzanych w czasie zajęć tradycyjnych. Zróżnicowane aktywności zaprojektowane z uwzględnieniem zagadnień technicznych, studiowanych przez uczestników zajęć językowych na kursach wydziałowych, umożliwiają im rozwój myślenia analitycznego, krytycznego i refleksyjnego oraz umiejętności współpracy. Narzędzia internetowe ułatwiają dzielenie się spostrzeżeniami, opiniami, danymi i innymi produktami wypracowanymi  w czasie pracy zespołowej .

Komponenty e-learningowe przyczyniają się do zwiększenia efektywności nauczania, gdyż poszerzają zakres możliwości edukacyjnych, dzięki którym łatwiej jest osiągnąć zamierzone efekty kształcenia. Pozwalają też studentom na rozwijanie umiejętności językowych w oparciu o bardziej zróżnicowane i aktualne treści. E-learning wprowadza więc różnorodność do nauki języka obcego.

Do zajęć e-learningowych Centrum Języków Obcych wykorzystuje uczelnianą platformę Moodle oraz zasoby otwarte umieszczone na portalach edukacyjnych oferujących wykłady na temat różnych zagadnień technicznych.

Materiały otwarte CJO

Publikacje e-learningowe

 

 

The Big Book of Online Education to unikatowa, bogata w multimedia publikacja, napisana przez międzynarodowy zespół autorów – ekspertów w dziedzinie metodyki, nowoczesnej edukacji i e-learningu. Znajdziemy w niej mnóstwo porad, inspiracji i informacji o narzędziach użytecznych w dydaktyce, oraz przykładów zastosowania innowacyjnych metod i technik w praktyce akademickiej. Jest to najbogatsza tego typu pozycja na rynku poradników metodycznych przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego! Obowiązkowa lektura dla wszystkich nauczycieli i osób, którym zależy na edukacji o najwyższej jakości.

W publikacji znajdziemy m.in. takie tematy jak: Active learning in practice, Online teaching in STEM, Storytelling, Gamification, Game Based Learning, AI in education, Social media learning, Online assessment, XR technologies, Personalisation i wiele innych.

Książka powstała w ramach projektu E-TECH, prowadzonego przez Politechnikę Gdańską we współpracy z partnerami: Politecnica delle Marche in Ancona z Włoch, Joanneum Gesellschaft MBH in Graz z Austrii oraz ze wsparciem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

W skład zespołu redakcyjnego weszli: dr inż. Marek Chodnicki, kierownik projektu E-TECH (WIMiO PG), mgr Alina Guzik, kierownik merytoryczny (WZiE PG), dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni, opiekun projektu (WIMIO PG), dr Iwona Mokwa-Tarnowska, redaktor merytoryczny, ekspert ds. e-learningu (CJO PG i członek Zarządu SEA), mgr Maciej Zaremba, redaktor i koordynator (WIMIO PG), oraz mgr Kinga Dytrych, kierownik artystyczny (WZiE PG).