XXV Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

Serdecznie zapraszamy chętnych studentów do wzięcia udziału w XXV edycji olimpiady, której I etap odbędzie się w piątek 19.01.2024 w godzinach 12-14 w Centrum Języków Obcych (Gmach B).

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację poprzez enauczaniePG do 8.12.2023:

Olimpiada XXV https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30605

Szczegóły olimpiady: https://www.clc.put.poznan.pl/xxii-oja

Studenci, którzy zakwalifikują się do II etapu mogą liczyć na podwyższenie oceny o jeden stopień. Na laureatów II etapu czeka szereg atrakcyjnych nagród, pieniężnych i rzeczowych.

Ponadto, laureaci II etapu mogą uzyskać zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego, otrzymując najwyższą ocenę. Otrzymanie tytułu laureata nie równa się jednak otrzymaniu certyfikatu ACERT.

W razie potrzeby, istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach ze względu na udział w olimpiadzie.

Koordynator OJA PG: Małgorzata Strach-Drabina mdrabina@pg.edu.pl

 

Studenci Politechniki Gdańskiej już od wielu lat uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej przez Centrum Języków Obcych i Komunikacji  Politechniki Poznańskiej.

Olimpiada Języka Angielskiego jest dwuetapowa. I etap odbywa się na terenie poszczególnych uczelni, zazwyczaj w styczniu. W tym czasie studenci rozwiązują test językowy przygotowany przez zespół organizatorów będących pracownikami CJO PP. Sprawdza on umiejętność rozumienia tekstu mówionego, pisanego, wiedzę ogólną oraz podstawowe zagadnienia techniczne. Do kolejnego etapu zostają zakwalifikowane osoby, które uzyskały wymaganą w danym roku ilość punktów.

II etap ma miejsce w maju. Studenci, goszczeni przez Politechnikę Poznańską, są proszeni o rozwiązanie testu pisemnego. Następnie każdy ma możliwość prezentacji swoich umiejętności językowych przed komisją. O tym, kto zdobył tytuł laureata oraz jakie miejsce zajął decyduje łączna ilość punków uzyskanych z testu pisemnego, prezentacji oraz finałowej debaty. Od wielu lat studenci Politechniki Gdańskiej plasują się w czołówce finalistów.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Olimpiadzie i życzymy sukcesów oraz zdobywania cennych doświadczeń.