XVII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-05

XVII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych.

t

Pierwszy etap XVII Olimpiady odbędzie się we wtorek 10.05.2022 o godzinie 15.30
w formie stacjonarnej na macierzystych uczelniach technicznych uczestników w całej Polsce. Będzie on miał formę  90–minutowego sprawdzianu pisemnego.

Uczestnikami Olimpiady mogą być studentki i studenci kierunków technicznych wszystkich stopni studiów, którzy w toku swojej edukacji uzyskują tytuł inżyniera.

Finał Olimpiady planujemy na koniec października 2022, a jego forma będzie zależna od bieżącej sytuacji.

Proszę zgłaszać swój udział do 9.05.2022 - osoba odpowiedzialna  anna.soczynska@pg.edu.pl

36 wyświetleń