ZAPISY NA OBOWIĄZKOWY, KOŃCZĄCY LEKTORAT NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA EGZAMIN ACERT - POZIOM C1 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-08

ZAPISY NA OBOWIĄZKOWY, KOŃCZĄCY LEKTORAT NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA EGZAMIN ACERT - POZIOM C1

tt
  • W dniach 08.05.23 – 12.05.23 na platformie eNauczanie PG prowadzone będą zapisy na egzamin ACERT na poziomie C1
  • Studentów podchodzących do egzaminu na poziomie B2 nie obowiązują zapisy na egzamin.
  • Po 12.05.23 nie będzie możliwości zmiany wyboru poziomu egzaminu
  • Studenci lub pracownicy PG, dla których egzamin ACERT nie jest obowiązkowym egzaminem kończącym lektorat zobligowani są do zapisanie się na egzamin B2 lub C1  drogą mailową malgorzata.gackowska@pg.edu.pl do dnia 1.06.23

Zapisy na egzamin stacjonarny ACERT na poziomie C1 na platformie „e-nauczanie” https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/index.php?categoryid=767 .

             KIERUNEK

NAZWA KURSU, NA KTÓRYM TRZEBA WYBRAĆ POZIOM EGZAMINU ACERT

  HASŁO DOSTĘPU

WILiŚ (kierunek: Budownictwo IV sem.)

WILiŚ - Budownictwo IV sem. – Wybór poziomu (sesja letnia)

budwyb

WILiŚ (kierunek: Inżynieria Środowiska VI sem.)

WILiŚ - Inżynieria Środowiska VI sem.  – Wybór poziomu (sesja letnia)

inzsrwyb

WILiŚ (kierunek: Geodezja i Kartografia VI sem.)

WILiŚ - Geodezja i Kartografia VI sem.).  – Wybór poziomu (sesja letnia)

gekarwybor

WA (kierunek: Architektura IV sem.)

WA - Architektura IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

archwybor

WA (kierunek: Gospodarka Przestrzenna VI sem.)

WA - Gospodarka Przestrzenna VI sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

gospwybor

WCh (Biotechnologia VI sem.)

WCh - Biotechnologia VI sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

biotewyb

WCh (Chemia VI sem.)

WCh - Chemia VI sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

chewybor

WCh (Technologia Chemiczna VI sem.)

WCh - Technologia Chemiczna VI sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

techchemwyb

WCh (Chemia Budowlana IV sem.)

WCh - Chemia Budowlana IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

chembudwyb

WCh (Zielone Technologie VI sem. )

WCh - Zielone Technologie VI sem.  - Wybór poziomu (sesja letnia)

zielwyb

Inżynieria Materiałowa VI sem.

Inżynieria Materiałowa VI sem.  - Wybór poziomu (sesja letnia)

inzmwyb

WIMiO (Oceanotechnika IV sem.)

WIMiO - Oceanotechnika IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

oceanwyb

WIMiO (Mechatronika IV sem.)

WIMiO - Mechatronika IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

mechatwyb

WIMiO (Projektowanie i Budowa Jachtów IV sem.)

WIMiO - Projektowanie i Budowa Jachtów IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

jachtwyb

WIMiO/WEiA (Energetyka IV sem.)

WIMiO/WEiA - Energetyka IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

energetwyb

WFTiMS (Matematyka IV sem.)

WFTiMS - Matematyka IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

matemwyb

ZiE (Analityka Gospodarcza IV sem.)

ZiE - Analityka Gospodarcza IV sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

analitwyb

ZiE (Zarządzanie inżynierskie VI sem.)

ZiE - Zarządzanie inżynierskie VI sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

zarzwybor

ZiE (Ekonomia VI sem.)

ZiE - Ekonomia VI sem. - Wybór poziomu (sesja letnia)

ekonwyb

900 wyświetleń