Harmonogram egzaminu ACERT | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-10

Harmonogram egzaminu ACERT

tt

Część pisemna egzaminu ACERT odbędzie się 17.06.2024 r. w godz.

9:00 – 11:00

  •  GENERAL ENGINEERING – POZIOM B2

12:00 – 14:00

  • GENERAL ENGINEERING – POZIOM C1
  • BUSINESS ENGLISH – POZIOM B2
  • BUSINESS ENGLISH – POZIOM C1

według harmonogramu:

LINK DO MAPY KAMPUSU>>> https://campus.pg.edu.pl/

ACERT GENERAL ENGINEERING B2 – godz.   9:00 – 11:00

8.40 – 9.00 rejestracja studentów i zajęcie wyznaczonych miejsc

SALA

KIERUNEK / SEMESTR

1.4

WCH, budynek nr 5

Technologia Chemiczna VI

Inżynieria Materiałowa VI

Kandydaci dodatkowi – nazwiska na literę A-M

100

WCH, budynek nr 6

Biotechnologia VI

Chemia VI

E-1

budynek nr 12

Energetyka IV

Kandydaci dodatkowi – nazwiska na literę N-Z

252

Gmach Główny

Matematyka IV

007

budynek nr 50

PARTER

Architektura IV – nazwiska na literę B-G; J-K

007

budynek nr 50

 BALKON

Architektura IV – nazwiska na literę A; H

Architektura ang IV

GP VI

213

Gmach Główny

Architektura IV – nazwiska na literę L-Ż

Audytorium Novum

Budownictwo IV

200

Gmach Główny

Inżynieria Środowiska VI

Geodezja i Kartografia VI

211

Budynek 40

Oceanotechnika

Projektowanie i Budowa Jachtów IV

8

CNB

Mechatronika IV

ACERT GENERAL ENGINEERING C1 – godz. 12:00 – 14:00

11:40 – 12:00 rejestracja studentów i zajęcie wyznaczonych miejsc

SALA

KIERUNEK / SEMESTR

Audytorium

Novum

Wszystkie kierunki

ACERT BUSINESS ENGLISH B2 godz.   12:00 – 14:00

11:40 – 12:00 rejestracja studentów i zajęcie wyznaczonych miejsc

SALA

KIERUNEK / SEMESTR

007 WZiE, budynek nr 50

PARTER

Zarządzanie Inżynierskie VI

BIM VI

007 WZiE, budynek nr 50

BALKON

Ekonomia VI

ACERT BUSINESS ENGLISH C1 – godz. 12:00 – 14:00

11:40 – 12:00 rejestracja studentów i zajęcie wyznaczonych miejsc

SALA

KIERUNEK / SEMESTR

452

Gmach Główny

Zarządzanie Inżynierskie VI

BIM VI

Ekonomia VI

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem egzaminu ACERT:

•             Student zobowiązany jest przybyć na egzamin 20 min. przed rozpoczęciem egzaminu.

•             Przed egzaminem sprawdzane są dane osobowe kandydata na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

•             W sali egzaminacyjnej niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Osoby, które podczas egzaminu komunikują się z innymi kandydatami lub korzystają z niedozwolonych materiałów lub środków, zostaną usunięte z sali, a ich egzamin zostanie unieważniony.

•             Student może mieć na stoliku jedynie: długopis, dokument tożsamości ze zdjęciem, wodę niegazowaną w przezroczystej butelce. Pozostałe rzeczy należy  umieścić przy stoliku zdającego.

•             Student, który spóźni się na egzamin, nie może wejść na salę po rozpoczęciu części słuchowej.

Cała treść Regulaminu znajduje się na stronie CJO 

Część ustna egzaminu ACERT

Lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu ACERT zostanie opublikowana na stronie CJO 20.06.2024

Egzamin odbędzie  się w salach CJO Gmach B (budynek nr 10) poziom 300. Szczegółowy harmonogram  będzie publikowany dzień przed wyznaczonym terminem.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU ACERT - kierunki

               

                 9:00 – 13:00

 

               13:30 – 17:30

21.06.24

Mechatronika 

Zarządzanie Inżynierskie

BiM

Oceanotechnika

Kandydaci dodatkowi

Energetyka

Projektowanie i Budowa Jachtów

Ekonomia

Geodezji i Kartografia

24.06.24

Budownictwo 

Inżynieria Materiałowa 

Inżynieria Środowiska

Biotechnologia  

25.06.24

Matematyka  

Architektura w j ang 

Gospodarka Przestrzenna

Technologia Chemiczna

Kandydaci dodatkowi

Chemia  

Architektura 

Kandydaci dodatkowi

Ostateczne wyniki egzaminu będą zamieszczane na stronie CJO w Aktualnościach 26.06.2024.

Egzamin ACERT – sesja poprawkowa

Część pisemna egzaminu ACERT  odbędzie się 09.09.2024 w godz 9:00 – 11:00

Część ustna egzaminu ACERT odbędzie się w dniach 11-12.09 w godz 13:30 -17:30

Starości proszeni są o kontakt urskamin@pg.edu.pl w celu ustalenia terminu najpóźniej do 12.07.2024

Życzymy powodzenia na egzaminie!

5793 wyświetleń