Opis egzaminu certyfikatowego ACERT

 

 

Egzamin ACERT jest obowiązkowym stacjonarnym egzaminem kończącym lektorat na studiach I stopnia. Egzamin uznaje się za zdany po osiągnięciu minimalnie 50% z części pisemnej oraz 50% z części ustnej

Część pisemna egzaminu ( 80 pkt)

  1. Słuchanie (20 pkt),
  2. Czytanie (20 pkt),
  3. Gramatyka i leksyka (20 pkt),
  4. Pisanie tekstu użytkowego (20 pkt).

Część ustna egzaminu

  1. Mówienie (20 pkt).

Warunkiem podejścia do części ustnej egzaminu  jest osiągnięcie 50%  z części pisemnej

Warunkiem uzyskania certyfikatu ACERT jest uzyskanie minimum 55% z całości egzaminu (55 pkt.) oraz minimum 50% (10 pkt.) z każdej z pięciu części składowych egzaminu.

 

 

 

 

Egzamin pisemny:

Czas trwania egzaminu pisemnego – 120 minut.
 

Słuchanie – dwa lub trzy teksty do słuchania  (monolog i/lub dialog w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ). Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie rozumienia ze słuchu (prawda/fałsz/brak informacji, test wyboru). Za część „Słuchanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Czytanie – dwa dłuższe lub trzy krótsze teksty do czytania  (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ). Proponowane są różne typy zadań sprawdzających rozumienie globalne i selektywne tekstu czytanego (prawda/fałsz/brak informacji, test wyboru, uzupełnianie akapitów). Za część „Czytanie” można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Gramatyka i leksyka użytkowa – liczba zadań dowolna (w obszarze zagadnień zgodnych z  programem nauczania / ESOKJ). Proponowane są różne typy zadań sprawdzających opanowanie struktur gramatycznych i leksyki. Za część „Gramatyka i leksyka” można otrzymać w sumie 20 punktów.


Pisanie tekstu użytkowego – osoba zdająca wybiera jeden z dwóch lub trzech zaproponowanych tematów wypowiedzi pisemnej w formie tekstu użytkowego (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ), np. list motywacyjny (praca, studia, praktyka zagraniczna), list formalny, raport. Limit słów w zakresie 200 - 250. Za napisanie tekstu użytkowego można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Egzamin ustny:

 

Czas trwania egzaminu ustnego: 15 minut na parę.

Egzamin ustny studenci zdają w parach lub indywidualnie przed komisją.

Egzamin ustny (w obszarze zagadnień zgodnych z programem nauczania / ESOKJ) obejmuje wypowiedź indywidualną oraz dialog między osobami zdającymi.

Za egzamin ustny można otrzymać w sumie 20 punktów.

 

Punktacja egzaminu  (część pisemna i część ustna łącznie)

Za część pisemną i część ustną łącznie można uzyskać 100 punktów.

Rozkład punktów i oceny:

Przykładowy egzamin na poziomie C1:

Angielski C1 dla inżynierów (English for Engineering) - przykładowy egzamin

Angielski C1 dla inżynierów (English for Engineering) - przykładowy egzamin - klucz

Nagranie - task 1

Nagranie - task 2