English for Biotechnology

Kamińska Urszula

ISBN/ISSN: 978-83-7348-659-1

Wydanie: 2

Rok publikacji: 2016

Stron: 140

Słowa kluczowe: biotechnology basics, pharmaceutical biotechnology, environmental biotechnology, molecular biotechnology, biotechnology of food 

 

Opis:

English For Biotechnology jest rozszerzoną wersją podręcznika BioTech Englishkursu języka angielskiego technicznego na poziomie B1/B2 dla studentów biotechnologii. Książka umożliwia rozwijanie umiejętności językowych poprzez odpowiedni dobór tekstów z dziedziny biotechnologii, dużą liczbę różnorodnych ćwiczeń, zawiera także słownictwo z elementami gramatyki.

Podręcznik podzielony jest na pięć tematycznych części: Biotechnology BasicsMolecular Biotechnology,Pharmaceutical BiotechnologyBiotechnology of FoodEnvironemntal Biotechnology, z których każda składa się z trzech lub czterech jednostek lekcyjnych. Każda jednostka rozpoczyna się od rozgrzewki, którą jest zazwyczaj konwersacja lub krótkie ćwiczenia wprowadzające. Następnie, student zapoznaje się z tekstami, do których opracowano polecenia sprawdzające zrozumienie treści oraz opanowanie zastosowanych struktur leksykalnych i gramatycznych. Każda jednostka zawiera także jedną lub dwie sekcje zatytułowane "Language Review", które omawiają aspekty językowe tekstów; po "Language Review" następują ćwiczenia sprawdzające przyswojenie określonych struktur. Podręcznik zawiera również ćwiczenia na rozumienie ze słuchu z wykorzystaniem specjalnie opracowanych nagrań. Ostatnim elementem jednostki lekcyjnej są ćwiczenia pomocne w opanowaniu słownictwa oraz słowniczek angielsko-polski.

Wskazane jest, aby pracę z podręcznikiem rozpocząć od części pierwszej, ponieważ zawiera ona wstęp do dalszej nauki. Dalsze części podręcznika można omawiać w dowolnej kolejności.

Wszystkie teksty w książce zostały legalnie pozyskane z wartościowych merytorycznie źródeł, m.in.: z publikacji biotechnologicznych Cambridge University Press, specjalistycznych artykułów publikowanych przez wydawnictwo Elsevier, materiałów z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) oraz z National Institutes of Health w USA. W tekstach zachowano oryginalną pisownię, zgodną z ortografią przyjętą w angielszczyźnie brytyjskiej, amerykańskiej czy australijskiej. Z tego względu pisownia niektórych terminów w poszczególnych tekstach może się nieznacznie różnić, np. hybridisation / hybridization lub synthesise / synthesize.

 

Pobierz spis treści. 

 

Nagrania audio:

1.14
2.11
3.6
4.8
5.9
6.11
7.11
8.6
9.1
10.4
11.2
12.2
13.4
14.4
15.6
16.5
17.6

 

 

Podręczniki do nauki języków obcych można zakupić w Wydawnictwie PG,  zamówienia prosimy kierować na adres: wydaw@pg.edu.pl.