mgr Ewa Wawoczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Ewa Wawoczna

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej od 1994 roku. Uczy języka angielskiego specjalistycznego oraz języka biznesu.

Poszerza swoją wiedzę biorąc udział w  konferencjach i warsztatach  organizowanych przez inne ośrodki uniwersyteckie w Polsce.

Od roku 1999 sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji. Przygotowuje plany zajęć, sporządza sprawozdania z wykonania zajęć, sprawozdania statystyczne, nadzoruje liczebność grup i zasoby lokalowe.

Jej obowiązki obejmują:

  • przygotowanie planów semestralnych
  • przygotowanie sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych
  • przygotowanie sprawozdań statystycznych
  • nadzór nad liczebnością grup
  • nadzór nad zasobami lokalowymi