mgr Jolanta Wielgus | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Jolanta Wielgus

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel języka angielskiego w zakresie: English for Specific Purposes (Engineering), Business English and English for Academic Purposes.

Od 1.10.2019 r. dyrektor Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. W latach 2006 - 2019 pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia w CJO PG.

Od 2014 r. ogólnopolski koordynator ds. akademickiego certyfikatu językowego ACERT, wydawanego przez uczelnie zrzeszone w SERMO, uznawalnego przez uczelnie europejskie na podstawie memorandum podpisanego przez kraje członkowskie NULTE w 2018 r.

Od 2014 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Współpracuje z centrami językowymi uczelni europejskich w ramach European Confederation of Language Centres in Higher Education CercleS. Uczestniczy w pracach zarządu the Network of University Language Testers in Europe NULTE, jest członkiem stowarzyszenia European Association for Language Testing and Assessment EALTA.

W latach 2014 – 2017 kierownik zespołu zaangażowanego w projekt międzynarodowy Communication in Mobile and Virtual Work, realizowany przy współpracy z the Manchester Metropolitan University, the International Language Association ICC, Universidad Politécnica de Valencia, a koordynowany przez Turku University of Applied Sciences. W wyniku projektu opracowano moduły szkoleniowe w języku angielskim i hiszpańskim dostępne online, których celem jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w wirtualnym, mobilnym i wielokulturowym środowisku pracy.