mgr Urszula Kamińska | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Urszula Kamińska

Starszy wykładowca, nauczyciel języka angielskiego  specjalistycznego, biznesowego oraz akademickiego, pracuje w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej od 2010 roku. Dyplom magistra filologii angielskiej uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 2019 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu  ds. Programów Studiów na PG,  przewodniczącą Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w CJO oraz koordynatorem programów nauczania języków obcych i działalności certyfikacyjnej w CJO.

W roku 2013 wydała podręcznik do nauki języka angielskiego dla kierunku biotechnologia  ''BioTech English" a następnie jego rozszerzoną wersję ''English For Biotechnology w roku 2016. W latach 2014 -2017 brała udział w międzynarodowym projekcie Communication in Mobile and Virtual Work.  

Główny obszar rozwoju zawodowego stanowi działalność egzaminacyjna.  Od wielu lat współpracuje z centrum egzaminacyjnym British Council pełniąc rolę egzaminatora części pisemnych oraz ustnych egzaminów Cambridge English. W Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej od początku zajmuje się pracami związanymi z wdrożeniem egzaminu ACERT.