Centrum Języków Obcych prowadzi lektorat języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na poziomach A2 – C2 (zgodnie z Common European Framework).

W swojej ofercie CJO proponuje kursy języka ogólnego o profilu akademickim, języka technicznego i języka biznesu. Studenci wszystkich kierunków objęci są również obowiązkowym kursem języka specjalistycznego, opracowanym pod kątem poszczególnych specjalności, prowadzonym w oparciu o skrypty przygotowane przez lektorów CJO jak i inne uczelnie techniczne, wydawnictwa zagraniczne oraz materiały własne.

Nauczanie języka angielskiego w CJO poszerzone jest o formułę blended learning. Materiał podstawowy zawarty w podręczniku realizowany jest podczas zajęć, umożliwiając studentom ćwiczenie wszystkich sprawności językowych. Interaktywne zadania uzupełniające, przeznaczone do pracy samodzielnej w domu, umieszczone są na platformie MyEnglishLab (skorelowane z podręcznikami Language Leader i Market Leader) oraz na platformie Moodle PG (English for European Studies). Również na platformie Moodle PG, Centrum Języków Obcych oferuje kursy e-learningowe dla chętnych studentów: Technical Writing, Technical English Vocabulary and Grammar, Blended Learning Tasks.

Studenci, którzy chcieliby sprawdzić samodzielnie swój poziom znajomości języka angielskiego mogą rozwiązać test poziomujący dostępny na platformie Moodle PG.

CJO organizuje egzaminy wewnętrzne dla chętnych studentów, umożliwiające zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomach B2, C1 oraz międzynarodowe egzaminy zewnętrzne IELTS i BEC.

Studenci mają możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego jak i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych w ramach koła języka angielskiego oraz uczestnicząc w debatach językowych i wydarzeniach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Co roku studenci PG biorą również udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego dla studentów uczelni technicznych, zajmując wysokie miejsca w finale.

Politechnika Gdańska oferuje studentom wszystkich wydziałów możliwość wyjazdu na studia w ramach programu stypendialnego Erasmus do takich brytyjskich uczelni jak:

  1. University of Birmingham
  2. Anglia Ruskin University
  3. Cranfield University
  4. University of Strathclyde
  5. University of Northampton
  6. University of the West of Scotland
  7. University of Plymouth
  8. Brunel University, Uxbridge

Przydatne linki dla uczących się angielskiego:

http://www.britishcouncil.pl/

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/

http://www.bbc.co.uk/

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

http://www.newscientist.com/

http://dsc.discovery.com/

http://www.howstuffworks.com/

http://www.engineering.com/

http://www.economist.com/

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/

http://www.nytimes.com/

http://www.ted.com/

http://www.listen-to-english.com/index.php?cat=podcasts

http://www.5minuteenglish.com/listening.htm

http://www.learn-english-today.com/lessons/lessons_list.html

Słowniki:

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

http://www.ldoceonline.com/

http://www.macmillandictionary.com/

http://dictionary.cambridge.org/

http://pl.bab.la/slownik/